Don't Miss
Home » Wiadomości » 125 lat szkoły w Sterkowcu

125 lat szkoły w Sterkowcu

125 lat szkoły w Sterkowcu

125 lat szkoły w Sterkowcu

Już od 125 lat szkoła w Sterkowcu kształci kolejne pokolenia uczniów i jest kulturalnym sercem miejscowości. W piątek, 25 października świętowano tą wyjątkową rocznicę placówki, której patronuje św. Stanisław ze Szczepanowa. Uroczystość rozpoczęła msza św. w Bazylice w Szczepanowie.

– Dziękuję dyrekcji i kadrze pedagogicznej za bardzo dobrą współpracę na wszystkim odcinkach wychowania i kształtowania młodych charakterów. Pamiętajmy, że szlachectwo zobowiązuje, świadomi chlubnych tradycji naszej szkoły powinniśmy czynić wszystko, co tylko możemy, aby szkoła jak najlepiej służyła kolejnym pokoleniom – zaznaczył w homilii ks. prałat Władysław

Pasiut. Proboszcz parafii w Szczepanowie przekazał wyjątkowy dar dla szkoły, mianowicie kartę  z błogosławieństwem papieża Franciszka. Wikariusz ks. Jan Lorek wrócił do Szczepanowa również  z doktoratem obronionym w Rzymie w języku włoskim. Podkreślmy, że kapłan – przyjaciel szkoły w Sterkowcu – napisał pracę w języku łacińskim.

Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Sterkowcu. Dyrektor szkoły Maria Dąbrowa – Legutko wygłosiła słowa powitania wraz z okolicznościowym przemówieniem, podkreślając – że jubileusz szkoły zachęca nas do pochylenia się nad jej historią oraz dokonaniami minionych pokoleń.

 – Jestem dumna, że mogę z wami świętować tak wyjątkową rocznicę. Niewiele szkół może szczycić się tak długą historią – powiedziała Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Do Sterkowca przybyło wielu znamienitych gości. Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak dziękowała przewodniczącemu Rady Rodziców PSP w Sterkowcu dr Markowi Zacharze za zaangażowanie, jakie włożył kilka lat temu w uratowanie placówki przed likwidacją.

– Jesteście wyjątkową społecznością. Natomiast szkoła w Sterkowcu faktycznie promieniuje dobrem, mądrością i troską o dziecko. To miejsce ma przyszłość – zauważyła Barbara Nowak. Małopolska Kurator Oświaty otrzymała pamiątkowy medal z rąk Marka Zachary za trud i determinację włożone  w uratowanie placówki. – Jest pani przykładem wielkiego patrioty i urzędnika państwowego. Dziękuję również Arturowi Puciłowskiemu, dyrektorowi delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Państwo zawsze mieliście dla nas czas – dodał Marek Zachara.

Dziś szkoła w Sterkowcu cieszy się popularnością również wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, o czym świadczy znaczący wzrost liczby uczniów na przestrzeni ostatnich  lat.

– Kiedyś dyskutowano nad ewentualną likwidacją szkoły. Jako burmistrz chcę wyraźnie zaznaczyć – podczas mojego urzędowania na pewno nie będziemy pochylać się nad tego typu zamiarami. Będziemy dbać o rozwój placówki, aby kształciła nowe pokolenia. Ta szkoła działa bardzo dobrze – podkreślił burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Do misji uratowania placówki nawiązała również sołtys Dorota Karaś. – Powiem od serca, nasz patron święty Stanisław otoczył szkołę parasolem ochronnym i myślę, że będzie ona nadal w dobrej kondycji, jak do tej pory – stwierdziła sołtys Dorota Karaś.

Przemówienie wygłosił również mieszkaniec Sterkowca i wieloletni wójt gminy Szczurowa Marian Zalewski. Nestor polskiego samorządu przytoczył wiele ciekawostek z historii szkoły, jak i miejscowości.

– W Sterkowcu wiele inwestycji wykonano w czynie społecznym. Dzięki mieszkańcom mamy miejscowość, która wyrosła ponad przeciętność. Sterkowiec jest nietuzinkowy i ma przed sobą świetne perspektywy rozwoju – tłumaczył Marian Zalewski.

Wśród gości liczną grupę stanowiły osoby związane z oświatą. Należeli do nich emerytowani nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy administracji i obsługi, dyrektorzy szkół podstawowych Gminy Brzesko, a także przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność: prezes Halina Musiał i wiceprezes Małgorzata Goin.

Po wystąpieniach przyszła pora na popisy artystyczne uczniów. Młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli:  Barbary Pacura, Anny Tybon i Ewy Wojas przedstawiła montaż słowno – muzyczny, przenosząc wszystkich do wspomnień minionych bezpowrotnie chwil, zdarzeń i znajomych twarzy. Odbyło się również uroczyste ślubowanie pierwszaków, których  występy  zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Ostatnim punktem oficjalnej części  było odsłonięcie tablicy ku pamięci Franciszka Pikulskiego, fundatora pierwszej szkoły w Sterkowcu. Tablicę ufundował absolwent miejscowej placówki – Marek Duda.

Uroczystości zakończono wspólnym obiadem i jubileuszowym tortem. Dla wielu osób była to doskonała okazja do spotkań, rozmów, wspomnień i wzruszeń.

Znaczna część osób dokonała również pamiątkowego wpisu w złotej księdze, a na ręce dyrektor złożono mnóstwo kwiatów, życzeń i upominków, za które wdzięczna jest cała społeczność szkolna.

Agata i Łukasz Jaje