Don't Miss
Home » Wiadomości » Uroczysta Gala. Jubileusz 20-lecia Powiatu Bocheńskiego

Uroczysta Gala. Jubileusz 20-lecia Powiatu Bocheńskiego

Uroczysta Gala. Jubileusz 20-lecia Powiatu Bocheńskiego

Uroczysta Gala. Jubileusz 20-lecia Powiatu Bocheńskiego

Życie we wspólnocie oznacza, że jestem otwarty na tych, którzy mogą wpływać na moje życie i jednocześnie potrafię „wyjść poza siebie”, aby służyć innym. Wspólnota to jest świat, w którym możliwe jest prawdziwe braterstwo. Właśnie tym cytatem rozpoczęliśmy wyjątkowe popołudnie, świętując Jubileusz 20-lecia Powiatu Bocheńskiego. Uroczysta gala odbyła się w Kopalni Soli w Bochni i była okazją do wspomnień i podziękowań.

W uroczystości wzięli udział m.in. posłowie Urszula Augustyn i Stanisław Bukowiec, starostowie zaprzyjaźnionych powiatów, radni powiatowi i gminni, delegacja z partnerskiego Powiatu Saarlouis, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także pracownicy. W spotkaniu uczestniczyli także goście z partnerskiego powiatu Saarlouis.

Spotkanie rozpoczął Adam Korta słowami Bolesława Prusa „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale żeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”. Starosta w swoim przemówieniu nie tylko podsumował dotychczasowe osiągnięcia ale także zakreślił plany na przyszłość. W Jubileuszu uczestniczył też wyjątkowy gość Jerzy Buzek, były premier RP, od 2004 roku europoseł, a w latach 2009-2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego.W swoim wystąpieniu Jerzy Buzek mówił o  przeprowadzonej 20 lat temu reformie administracji.

– Ideą powstania powiatu było to, żeby gminy na tym terenie mogły swobodnie i dobrze współpracować – powiedział.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia zasłużonych dla powiatu. Przez 20 lat z samorządem bocheńskim związanych było blisko 100 radnych. Pięcioro z nich pełni swoją misję najdłużej.

To Bernadetta Gąsiorek obecna Przewodnicząca Rady Powiatu, a w samorządzie od 2006 roku, Ludwik Węgrzyn, Starosta Bocheński III kadencji, radny powiatowy V kadencji. Ryszard Rozenbajgier przewodniczący Rady Powiatu III kadencji, jak również Radny Powiatu Bocheńskiego przez V Kadencji, Jerzego Raczyński radny Powiatu Bocheńskiego, sprawujący mandat przez V kadencji, Wiesław Kukla, który funkcję radnego sprawuje obecnie V kadencję.

Wyróżniono też pracowników starostwa:

Jolantę Michałowską, Marię Czekaj, Małgorzatę Szewczyk, Elżbietę Wojciechowską – Pięciorek, Bogusławę Frugę, Annę Kopeć, Dorotę Kucybałę, Krystynę Kurczak, Grażynę Łącką, Małgorzatę Ból, Leszka Micudę, Wacława Stachurę, Wiesława Pajora, Krystynę Robak, Natalię Barnaś, Katarzynę Świgost, Andrzeja Świgosta. Bogumiłę Pagacz – Muchę, Małgorzatę Plesińską, Agnieszkę Wilaszek, Annę Przybyłko, Marzenę Jakubas, Beatę Zajt, Danutę Kawalec, Agnieszkę Rudek, Pawła Jochyma , Grzegorza Sieczkę, Romana Jaszczyńskiego, Łukasza Wełnę.

Jubileusz był okazją, by uhonorować osoby, które swoja troską otaczają najbardziej potrzebujących.

Odznaczenie w kategorii POMOCNA DŁOŃ otrzymali:

 • Mirosław Cibor , Prezes Związku Niewidomych, Wiceprezes Fundacji Auxilium, człowiek dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.
 • Krzysztof Kołodziejczyk , przedsiębiorca, radny Powiatu Bocheńskiego trzech kadencji, który finansowo wspiera osoby niepełnosprawne. Warto dodać, że przez cały okres pełnienia funkcji Radnego przekazywał swoje diety dla najbardziej potrzebujących.
 • Marek Piekarczyk , walczący o prawa osób niepełnosprawnych, dobra dusza i twarz Festiwalu Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem”.

Podczas spotkania w Kopalni Soli w Bochni wyróżniono również stowarzyszenia, które od wielu lat wspierają najbardziej potrzebujących.

 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. Edmunda Bojanowskiego , które kieruje swoją działalność do ludzi ciężko chorych, do ich rodzin, które wspiera w naprawę ciężkich momentach życia.
 • Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” – to grupa osób, która prowadzi działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia, tworzy płaszczyznę integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Od 12 lat z sukcesami organizuje jedno z największych wydarzeń w Bochni – Festiwal Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem”.
 • Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych – który dba o osoby niepełnosprawne, zapobiegając wykluczeniu tej grupy społecznej.

Nie zapomniano także o osobach dbających o lokalne dziedzictwo, kultywujących tradycje, edukujących i promujących powiat bocheński na arenie międzynarodowej

W kategorii DBAJACYCH O ZNAKI PAMIĘCI wyróżnienie otrzymali :

 • Maria Serafińska Domańska – twórca i kustosz Muzeum Jana Matejki w Nowym Wiśniczu, Członkini Rady Programowej Fundacji Wspierania Kultury, Sztuki i Tradycji, Rękodzieła Artystycznego im. Św. Królowej Jadwigi, wielokrotnie odznaczana za działalność społeczną i kulturalną.
 • Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Sobolów –  wielokrotni laureaci przeglądów, konkursów i festiwali, ostatnio nagrodzeni podczas Międzynarodowego Konkursu Orkiestr w Hiszpanii, wystąpili również we Włoszech m-in. na Audiencji Generalnej u Papieża Franciszka. Od wielu już lat promują powiat bocheński w kraju i za granicą.
 • Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej , które od ponad pól wieku inicjuje, propaguje i bierze udział w tworzeniu ważnych dla mieszkańców Bocheńszczyzny obszarów  kulturalnych, historycznych czy turystycznych. Pielęgnuje zdobycze kulturalne regionu bocheńskiego, popularyzuje wśród młodzieży tematykę regionalną i współdziała z wieloma instytucjami.

Wyróżniono też jednostki organizacyjne i instytucje, dbające o szereg zadań, które realizuje powiat:

Jednostka 20- lecia w obszarze edukacji to:

 • Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Księdza Józefa Tischnera
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Łapanowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ks. Jana Twardowskiego
 • Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna im. Stefana Szumana
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu.

Kolejne wyróżnienie otrzymały jednostki działające w obszarze pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, drogownictwa i aktywności zawodowej mieszkańców.

Wyróżnieni otrzymali:

 • Dom Dziecka
 • Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Bochni
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Wiśniczu
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Bochni
 • Komenda Powiatowa Policji w Bochni
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bochni
 • Powiatowy Inspektor Weterynarii w Bochni

Dostrzeżono także tych, którzy w ciągu tych 20 lat pełniąc służbę publiczną przyczynili się do funkcjonowania i rozwoju Małej Ojczyzny.

Wyróżnienie otrzymali:

 • Tadeusz Lis  Przewodniczącego Rady powiatu I Kadencji
 • Leopold Grabowski Przewodniczącego Rady Powiatu II Kadencji
 • Joanna Solak Przewodniczącą Rady Powiatu III Kadencji
 • Ryszard Rozenbajgier Przewodniczącego Rady Powiatu w III Kadencji
 • Aleksander Rzepecki Przewodniczącego Rady Powiatu  IV Kadencji
 • Jarosław Marzec Przewodniczącego Rady Powiatu IV Kadencji.
 • Bernadetta Gąsiorek Przewodnicząca Rady Powiatu IV i V Kadencji. 

Wyróżnienia otrzymali też starostwie:

 • Ludwik Węgrzyn starosta  trzech  kadencji
 • Jacek Pająk  starosta dwóch  kadencji

Podczas spotkania wyróżniono również sześć największych firm, które swoją działalność rozpoczęli 20 lat temu lub wcześniej i zatrudniają ponad 200 osób:

 • PSS Społem,
 • Firmę Igloo,
 • Contimax S.A,
 • Bolarus S.A,
 • Stalprodukt S.A.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowego COLD.

Spotkanie zakończyło się wspaniałym recitalem Alicja Majewskiej i Włodzimierza Korcza.

Galeria zdjęć <=

SP