Don't Miss
Home » Wiadomości » 12,7 mln zł na scalanie gruntów w Strzelcach Wielkich

12,7 mln zł na scalanie gruntów w Strzelcach Wielkich

Małopolskie rolnictwo charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw. Statystycznie każde z nich liczy ok. 3-4 ha rozproszone nawet na 8 działkach. To powierzchnia nawet pięć razy mniejsza niż przeciętna wielkość gospodarstwa w pozostałej części kraju. Lokalnym, drobnym gospodarstwom z Małopolski jest więc trudno produkować i sprzedawać swoje plony na większą skalę, najczęściej zaspokajają jedynie potrzeby właścicieli. Odpowiedzią na dalsze rozdrabnianie użytków rolnych mają być scalenia gruntów.

Tego typu zadania zrealizują powiaty: myślenicki, miechowski, tarnowski, brzeski i gorlicki, na co każdy z nich otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

– Ponad połowa Małopolan mieszka na wsiach. Coraz częściej takie rozwiązanie wybierają osoby, które dotychczas żyły w mieście. Na wsi szukają spokoju, czystego powietrza, wytchnienia od miejskiego zgiełku. To powszechna tendencja nie tylko w naszym województwie. Rola wsi się zmienia. Nie pełni już tylko funkcji rolniczych – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

I dodaje:

– Prowadzenie gospodarstw w Małopolsce jest trudne ze względu na duże rozdrobnienie gruntów rolnych. Można jednak przy pomocy środków unijnych modernizować lokalne rolnictwo. Zawsze w tym miejscu posługuję się przykładem Bawarii, która była jednym z prekursorów zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Dotyczyło to także scaleń. Dlatego, korzystając z doświadczeń innych regionów, staramy się wcielać dobre rozwiązania w Małopolsce.

Takimi dobrymi rozwiązaniami przeniesionymi na małopolski grunt będą scalenia. Na ten cel Małopolska ma zarezerwowane ponad 76,5 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po naborze trwającym na początku stycznia br. dofinansowanie przyznano pięciu powiatom: myślenickiemu (scalenia w Krzeczowie, gmina Lubień), miechowskiemu (scalenia w Marcinkowicach), gorlickiemu (na scalenia w Racławicach w gminie Biecz oraz w Sękowej), brzeskiemu (scalenia w Strzelcach Wielkich w gminie Szczurowa), tarnowskiemu (scalenia w miejscowościach: Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna). Łączna suma dofinansowania na wszystkie te zadania wyniosła ponad 42,5 mln zł. Z tego najwyższe wsparcie – prawie 12,7 mln zł – otrzyma powiat brzeski. 

Środki te mają służyć poprawie wyników gospodarczych, poprzez restrukturyzację i modernizację gospodarstw. Docelowo na scalonych, a więc większych obszarowo gruntach będzie można rozwijać produkcję rolną, a produkty z niej przeznaczać na sprzedaż, a nie tylko na zaspakajanie własnych potrzeb. Dofinansowanie można też przeznaczyć na poprawę kształtu działek i zapewnienie im dostępu do drogi publicznej, a także prace melioracyjne.

Autor: Biuro Prasowe UMWM