Don't Miss
Home » Region » 5 milionów na przebudowę dróg na południu powiatu

5 milionów na przebudowę dróg na południu powiatu

5 milionów na przebudowę dróg na południu powiatu

5 milionów na przebudowę dróg na południu powiatu

W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej na południu powiatu. Inwestycja będzie przebiegała przez gminy: Trzciana, Żegocina oraz Łapanów.

Zadanie którego wartość wyniesie ponad 5 milionów złotych dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w miejscowościach Łąkta Górna, Łąkta Dolna, Kierlikówka i Łapanów.

Na realizację zadania powiat bocheński pozyskał dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych w wysokości 2,36 miliona złotych. Zadanie wsparły również samorządy gminne z Trzciany (ponad 940 tysięcy złotych) i Żegociny (ponad 328 tysięcy złotych).

To kolejna ważna inwestycja, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na południu Powiatu Bocheńskiego. Szczególnie istotna jest budowa ścieżek rowerowych oraz poszerzenie drogi. Cieszę się, że po raz kolejny udało się pozyskać środki zewnętrzne – mówi starosta bocheński Adam Korta.

W Łąkcie Górnej drogowcy wybudują ścieżkę rowerową o długości 335 metrów. Na terenie gminy Trzciana zostanie poszerzona droga do szerokości 6 m, położana zostanie nowa nawierzchnia, wykonane zostaną pobocza, usunięta zostanie kolizja z siecią gazową. Dla zwiększenia bezpieczeństwa tarcza skrzyżowania z drogami gminny zostanie wyniesiona. Ponadto w Łapanowie wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz 291 metrów ścieżki rowerowej.

Termin realizacji inwestycji to 21 września 2020 roku.

sp