Don't Miss
Home » Sport » Brzesko / Pieniądze dla klubów sportowych – zobacz kto skorzystał

Brzesko / Pieniądze dla klubów sportowych – zobacz kto skorzystał

Gminna komisja konkursowa rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzesko. Finansowanie klubów sportowych z budżetu gminy to duże wyzwanie, ale i ogromna odpowiedzialność. Nieodłącznym elementem rywalizacji sportowej są finanse, będące podstawą funkcjonowania
każdego klubu sportowego. Kluby będą realizowały zadania w okresie od 01.02.2019 – 15.12.2019.  

– Starałem się podejść bardzo rozważnie do tematu podziału środków na sport. Do tej pory komisje rozdzielające środki pracowały w wąskich grupach. Komisja która miała zająć się rozdziałem środków na rok 2019 była aż 17 osobowa – a to za sprawą tego, że wszystkie osoby chętne do udziału w jej pracach zostały do niego dopuszczone. Sądzę że środki zostały podzielone sprawiedliwie, jedynie jeden z klubów zgłaszał uwagi. Dlatego też poprosiłem audytora wewnętrznego, aby dodatkowo sprawdził prawidłowość przebiegu konkursu. Wszystkie kluby, które złożyły merytoryczne wnioski otrzymały dofinansowanie, a środki już wkrótce zostaną wypłacone. Mogę powiedzieć, że bieżąca edycja konkursu przebiegła w dużej harmonii i spokoju – mówił dla redakcji Informatora Brzeskiego Tomasz Latocha Burmistrz Brzeska.

Łączna wartość dofinansowania o jaką ubiegały się kluby wynosiła 712 073,00 zł, jednak ostatecznie rozdysponowano 384 000,00 zł. Spośród 26 zgłoszonych zadań  – 23 otrzymały wsparcie. Najwyższa dotacja trafiła – podobnie jak w latach ubiegłych do Stowarzyszenie „Okocimski Klub Sportowy”. OKS otrzymał blisko 1/3 dostępnych środków – 125 000,00 zł.  W przypadku innych klubów sportowych prowadzących rozgrywki piłkarskie w wyższych klasach rozgrywkowych przyznano dotację w wysokości: 34 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Jadowniczanka” Jadownik, 31 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego PORĘBA w Porębie Spytkowskiej oraz 30 000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „STRAŻAK Mokrzyska”.

Wnioski złożone przez Ludowy Klub Sportowy VOCOVIA Wokowice, Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Brzesko oraz stowarzyszenie W STRONĘ SŁOŃCA nie otrzymały środków z powodu błędów formalnych.

Oprócz zadań związanych z całorocznym funkcjonowaniem klubów sportowych, organizacją treningów oraz udziałem w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe, środki przyznano również na cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne – takie jak: IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego THOMAS DANCE czy też Bieg „Tropem Wilczym” w Jadownikach – Edycja 2019. 

Wykaz ofert oraz wysokość dofinansowania w załącznikach <==

IB