Don't Miss
Home » Region » Podsumowanie roku 2018 w tarnowskim Muzeum

Podsumowanie roku 2018 w tarnowskim Muzeum

Muzeum Okręgowe w Tarnowie podsumowało swoją działalność w roku 2018. Wyniki działania Instytucji przedstawił na konferencji prasowej dyrektor Muzeum Andrzej Szpunar. Działalność inwestycyjna w ubiegłym roku wyglądała imponująco. Najważniejsze wydarzenia to zakończenie realizacji projektu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, dzięki któremu zmodernizowane zostały dwa oddziały: Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu i Muzeum Dwór w Dołędze na łączną kwotę ponad 3 000 000 zł.

Kolejnym milowym krokiem w udoskonalaniu bazy lokalowej Muzeum było rozpoczęcie prac związanych z przebudową i rozbudową historycznego Gmachu Głównego w kamienicach Rynek 20-21. Wartość projektu to bagatela 9 250 663,39 zł. Planowane zakończenie prac to grudzień br. Ponadto trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci (dotychczas Izba Pamięci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej) przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie. Na ten projekt zarezerwowano 2 562 995,38 zł.

Statystyki frekwencyjne Muzeum także prezentują się bardzo dobrze. Mimo kilku nieczynnych oddziałów i filii, w tym Zagrody F. Curyłowej, łącznie w ubiegłym roku Muzeum odwiedziło niemal 120 000 ludzi. Najwięcej zwiedzających zanotował Oddział Muzeum Zamek w Dębnie (9 959 na wystawie stałej). Największą imprezą plenerową był Tarnów Polskiej Piosenki Festival, który zebrał 18 000 widzów. Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazała się zmiana terminu Turnieju Rycerskiego w Dębnie na początek lata, dzięki której frekwencja wyniosła 6 415. Najwyższą frekwencją w działalności edukacyjnej może się pochwalić filia Ratusz – Galeria Sztuki Dawnej, która zanotowała 3 904 uczestników. Więcej informacji statystycznych znajdą Państwo w prezentacji multimedialnej załączonej do informacji. Muzeum zorganizowało lub współorganizowało wydarzenia, które na stałe wpisały się w krajobraz kulturowy subregionu tarnowskiego, a ich realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Mowa tu m.in. o 55. edycji konkursu „Malowana Chata”, który ponownie zgromadził 3 000 widzów i uczestników. Ze środków pozyskanych z zewnątrz udało się także zakupić kolejny fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej pt. „Szarża”. Zadanie realizowane zostało w ramach programu MKiDN „Kolekcje Muzealne”.

Nie sposób nie wspomnieć także o pracach konserwatorskich, które odbyły się w Muzeum. W 2018 roku do konserwacji przekazano 15 najcenniejszych zabytków rękopiśmiennych (pergaminowych i papierowych) z Działu Historii Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Były to między innymi przywileje dla mieszczan tarnowskich od XV do XVIII wieku w różnym stanie zachowania. Większość obiektów posiadała woskowe pieczęcie oraz ozdobne, jedwabne sznury, kilka pieczęci umieszczonych było w metalowych puszkach. W celu realizacji zadania sporządzono program prac konserwatorskich, wykonano dokumentację fotograficzną, wycenę oraz wstępną analizę stanu zachowania obiektów, a następnie przekazano zabytki do placówki wybranej w drodze konkursu firmy konserwatorskiej. Koszt całego zadania przekroczył 60 000 zł.

Podsumowanie 2018

IB