Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Bezpieczna Małopolska – wsparcie dla strażaków z Gminy Borzęcin

Bezpieczna Małopolska – wsparcie dla strażaków z Gminy Borzęcin

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” do jednostek OSP z terenu Gminy Borzęcin trafił sprzęt medyczny, ubrania specjalistyczne oraz inne wyposażenie zapewniające podniesienie gotowości bojowej. Wsparcie otrzymały jednostki OSP Bielcza, OSP Borzęcin Górny oraz OSP Przyborów. Zakupiono sprzęt o łącznej wartości: 32 605, 12 zł – w tym środki z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 15 473,00 zł oraz wkład własny Urzędu Gminy Borzęcin w wysokości: 17 132, 12 zł.

Program „Bezpieczna Małopolska” ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W tegorocznej edycji konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego chcąc jeszcze bardziej wspomóc działalność strażaków – ochotników umożliwił przystąpienie do konkursu wszystkim jednostkom OSP z z terenu województwa małopolskiego. W latach 2015-2017 do konkursu mogły przystąpić tylko jednostki OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Działania inwestycyjne mają strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwolą podnieść stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP województwa małopolskiego. Ponadto pozwalają zwiększyć poziom skuteczności działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych oraz przy wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach jak również pozwalają skrócić czas niezbędny do likwidacji zdarzeń, co w bezpośredni sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Wykaz zakupionego sprzętu dla jednostek:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Całkowity koszt 

Kwota w zł.

Doposażone Jednostki OSP

dotacja

Wkład własny

 

1

4

5

6

7

1.

– Motopompa szlamowa Honda WTX 30 1200/l

1 sztuka.

 

-Zestaw PSP R1 ( kpl z deską ortopedyczną i szynami kramera) 1kpl

11 764,00

5 792,00

5 972,00

OSP Bielcza

2.

– Ubranie specjalne 1kpl

buty specjalne

hełm

rękawice

kominiarka

 

– Wytwornica pianowa 1x

– Radiotelefon z zestawem podhełmowym 2 sztuki.

 

 

10 907,64

 

5 168,00

5 739,64

OSP Borzęcin Górny

3.

Aparaty ochrony dróg oddechowych 2 sztuki.

9 933,48

4 513,00

5 420,48

OSP Przyborów

4.

RAZEM

 

15 473,00

17 132,12

 

 

W roku 2018 środki w konkursie „Bezpieczna Małopolska” otrzymały także Gminy: Czchów (5 862,00 zł ) oraz Iwkowa (12 118,00 zł). 

IB / UG Borzęcin

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl