Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Jasień / Woda już zdatna do spożycia / 12 grudnia 2018 r.

Jasień / Woda już zdatna do spożycia / 12 grudnia 2018 r.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Jasienia! 12 grudnia 2018 r. (środa) na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku opublikowano komunikat potwierdzający możliwość wykorzystania przez mieszkańców Jasienia wody pochodzącej z gminnego wodociągu. Można ją już pić bez obaw. 

Tym samym została uchylona decyzja z 11 grudnia, która mówiła, że woda w obrębie Jasienia jest niezdatna do spożycia i może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych. Powodem było stwierdzenie w badanych próbkach przekroczenia dopuszczalnej zawartości wolnego chloru. W dniu wczorajszym mieszkańcy Jasienia byli zaopatrywani w wodę z beczkowozów.

Wielu mieszkańców Jasienia zadaje jednak pytania dotyczące problemów z jakością wody w ich miejscowości. Czy RPWiK planuje jakieś działania naprawcze w tym temacie? Jakie są koszty płukania wodociągu oraz zaangażowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku? I kto za nie zapłaci?  

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracownika brzeskiej Stacji 12 grudnia 2018 r. z punktów czerpalnych rozmieszczonych w strefie zaopatrzenia w wodę, obejmującą miejscowość Jasień i zasilaną w wodę z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko, jak też opierając się na wynikach badań wody pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej we wskazanym wyżej obszarze, potwierdzono, że wcześniej kwestionowana ilość wolnego chloru w wodzie nie przekracza obecnie dopuszczanej normy, tj. 0,3 mg/l.

Powyższe pozwala na stwierdzenie, że jakość wody dystrybuowanej w wodociągu publicznym Łukanowice-Brzesko w obszarze miejscowości Jasień spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Tym samym potwierdza się przydatność do spożycia wody, dystrybuowanej wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko w miejscowości Jasień.

Pełna treść komunikatu na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku <==

IB / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl