Don't Miss
Home » Wiadomości » Bezpieczniejsi piesi na DK75 i nie tylko / Tymowa, Jurków, Czchów

Bezpieczniejsi piesi na DK75 i nie tylko / Tymowa, Jurków, Czchów

Mieszkańcy miejscowości Tymowa, Jurków i Czchów już mogą korzystać z nowych chodników wzdłuż drogi krajowej nr 75, odcinku pomiędzy Brzeskiem i Nowym Sączem. W Uszwi i Zawadzie Uszewskiej budowa chodników jeszcze trwa. Wzdłuż dróg krajowych Małopolski postanie w tym roku 25,5 km chodników czyli o ponad 4 km więcej niż roku 2018 i ponad dwa razy więcej niż w roku 2014.

Na odcinku DK75 Tymowa – Jurków – Czchów wybudowano 1 km 558 m chodników, co kosztowało ponad 2 mln 339 tys. zł. Oprócz chodników wyremontowano rowy odprowadzające wody opadowe i zjazdy wzdłuż chodnika. Prace budowlane prowadzono od 14.03.2019 r. do 31.05.2019 r. W trakcie prowadzenia robót było czasowe zajęcie pasa jezdni i w niezbędnych przypadkach ruch wahadłowy. Budowę chodników realizowała firma ReDrog s.c. Bożena Krzyżak&Wojciech Krzyżak z Porąbki Iwkowskiej. 

Trwa jeszcze budowa chodników na odcinku DK75 Uszew – Zawada Uszewska. Powstaną tu chodniki o długości 1 km 111 m, kanał technologiczny i kanalizacja deszczowa. Przewidziano też remont istniejących zjazdów zlokalizowanych wzdłuż chodnika, przedłużenie istniejącego przepustu okularowego wraz z wykonaniem ścianki czołowej oraz umocnieniem dna i skarp rowu i przebudowę drugiego przepustu okularowego wraz z wykonaniem płaszcza żywicznego. Tu zakończenia robót zaplanowane jest na koniec sierpnia 2019 r.

Planowany jest także remont nawierzchni jezdni DK75 na odcinku 1 km wraz nawierzchnią ronda w miejscowości Jurków. W zakresie robót znajdą się frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych: wiążącej i ścieralnej oraz remont poboczy. Prace te przewidywane są pod koniec lipca 2019 r.

Od trzech lat wzdłuż dróg krajowych Małopolski co roku budowane jest ponad 20 km chodników. W roku 2017 powstało ich 21,2 km, w 2018 r. 21,3 km a w 2019 r. powstanie 25,5 km czyli ponad 2 razy więcej niż w 2014 r, kiedy wybudowano 12,4 km chodników. Wzrost ten jest spełnianiem postulatów mieszkańców, by budować więcej chodników i dzięki temu poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Fot. Maciej Mazur / GDDKiA

GDDKiA

One comment

  1. Korytarz życia gdzie teraz pieszy bezpieczny czy nie można było przesunąć chodnika i zostawić pobocze prosze teraz zobaczyć co się dzieje jak jedzie karetka