Don't Miss
Home » Wiadomości » Bielcza, Borzęcin, Przyborów. Czas na nowe chodniki

Bielcza, Borzęcin, Przyborów. Czas na nowe chodniki

Nowe odcinki chodników przy drogach powiatowych powstaną w gminie Borzęcin. Przed kilkoma dniami wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak podpisał porozumienie ze starostą brzeskim Andrzejem Potępą, na mocy którego Gmina Borzęcin udzieli Powiatowi Brzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 300 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 50% wartości realizacji zadania z przeznaczeniem na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych w Bielczy, Borzęcinie i Przyborowie.

Nowe chodniki powstaną przy drogach, na których występuje największe natężenie ruchu drogowego. W przypadku miejscowości Borzęcin i Przyborów jest to kontynuacja prowadzonych do tej pory prac, natomiast w miejscowości Bielcza powstanie odcinek chodnika od skrzyżowania z drogą w kierunku Woli Dębińskiej do mostu, wnioskowany przez mieszkańców od kilku lat. Łączna wartość nakładów na prace związane z budową chodników przy drogach powiatowych w gminie Borzęcin zamknie się w 2018 roku kwotą blisko 600 tysięcy złotych – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Zgodnie z zawartym porozumieniem prace realizowane będą w trzech lokalizacjach. W miejscowości Bielcza chodnik wraz z kanalizacją deszczową wybudowany zostanie w ciągu drogi powiatowej nr K1340 Mokrzyska – Radłów. Prace prowadzone będą na odcinku o długości 184 metry, począwszy od posesji nr 1 do istniejącego chodnika. Szacowany koszt robót budowlanych zamknie się kwotą 165 tysięcy 600 złotych.

W Borzęcinie zadanie będzie realizowane w ciągu drogi powiatowej Wola Dębińska –Bielcza – Zaborów nr K1421 na odcinku o długości 316 metrów od istniejącego chodnika do Ciernia. W ramach realizowanych prac wykonana zostanie nawierzchnia chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem. Szacowany koszt robót budowlanych zamknie się kwotą 110 tysięcy 600 złotych.

Realizowane w poprzednich latach prace będą kontynuowane również w Przyborowie. Nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową o długości 360 metrów zostanie wybudowany w ciągu drogi powiatowej nr K1431 „Przyborów przez wieś”, na odcinku począwszy od istniejącego chodnika w kierunku „Końca”. Szacowany koszt budowy zamyka się kwotą 324 tysięcy złotych.

Inwestycje związane z budową chodników zostaną zakończone we wrześniu br.  

—                

(tell)