Don't Miss
Home » Region » Bochnia. Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019

Bochnia. Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019

Spółdzielnia Socjalna Apacze zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019. Spółdzielnia została wyróżniona za zbudowanie modelu biznesowego, który bazuje na potencjale osób z niepełnosprawnościami, a także za kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie oraz efektywną współpracę z biznesem i lokalnym samorządem. Laureaci 9. edycji konkursu odebrali nagrody z rąk Marty Malec-Lech z zarządu województwa, radnej Marty Mordarskiej oraz sekretarza województwa Wojciecha Piecha.

Ideą wydarzenia jest kreowanie dobrego klimatu wokół sektora ekonomii społecznej oraz budowanie prestiżu przedsiębiorstw społecznych. W plebiscycie są nagradzane firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Jako samorząd województwa dostrzegamy je i z radością je nagradzamy

– mówiła podczas wydarzenia, które odbyło się w Kopalni Soli w Bochni, Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W tym roku nagrodę główną w konkursie otrzymała Spółdzielnia Socjalna Apacze, która podejmuje działania mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Spółdzielnia powstała w 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Grall. Dziś z sukcesem realizuje model biznesowy oparty na współpracy z przedsiębiorstwami w branży konfekcjonowania, zatrudniając przy tym osoby z zespołem Downa.

Wyróżnienia w kategorii głównej konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 przyznano Spółdzielni Socjalnej Serce Pogórza z Dzierżanin. Doceniono ją za efektywne wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego do rozwoju biznesu społecznego i strategię marketingową promującą zasoby lokalne. W tym miejscu wyróżniono także Fundację Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis za skuteczne zagospodarowanie przez biznes społeczny niszy rynkowej w postaci zniczomatów oraz za wyjście z ofertą poza granice kraju.

W kategorii Debiut Roku 2019 zwyciężyła Spółdzielnia Socjalna „Małopolanin”. Kapituła doceniła wykorzystanie przez nią potencjału współpracy podmiotów ekonomii społecznej i samorządu pozwalającej na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. W tej kategorii wyróżniono także firmę FOOD&LIFE sp. z o.o. za kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami na stanowiskach pracy i młodzieńczą pasję w realizacji misji społecznej.

Tytuł Podmiot Reintegracyjny Roku otrzymało Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio w Krakowie. Centrum, każdego dnia kompleksowo wspiera osoby dotknięte bezdomnością oraz z sukcesem wdraża model współpracy z lokalnymi pracodawcami i wolontariuszami.

W kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej kapituła wyróżniła Miasto Gorlice za szerokie włączenie organizacji pozarządowych w działania mające na celu budowę społecznie odpowiedzialnego terytorium poprzez tworzenie kolejnych podmiotów ekonomii społecznej.

Tytuł Biznesu Przyjaznego Ekonomii Społecznej w Małopolsce otrzymała firma Wiśniowski za olbrzymie zaangażowanie w działania edukacyjne, tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz wsparcie inicjatyw lokalnych.

Nagroda publiczności trafiła do krakowskiej Spółdzielni Socjalnej „Klika” zatrudniającej osoby niepełnosprawne produkujące piękne i niepowtarzalne wyroby ceramiczne.

Konkurs, który od kilku lat organizuje nasza jednostka – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – to niezwykle ważne przedsięwzięcie. Cieszę się, że dzięki niemu poznajemy małopolskie firmy, które w większości skorzystały ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

– dodała Marta Malec-Lech z ZWM.

Fundatorami nagród w tegorocznym konkursie byli: TAURON Polska Energia S.A, PGE Energia Odnawialna S.A., PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., SHELL Polska sp. z o.o. oddział w Krakowie, Kopalnia Soli „WIELICZKA” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znaleźli się m.in. Stowarzyszenie „Siemacha”, Spółdzielnia Socjalna „Opoka” z Klucz, Krakowska Spółdzielnia Niewidomych „Sanel”, Spółdzielnia Socjalna „Równość” z siedzibą w Krakowie oraz Beskidzka Spółdzielnia Socjalna.

***

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej jest organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 2011 r.

malopolska.pl