Don't Miss
Home » Region » Bochnia. Starosta nagrodził pedagogów

Bochnia. Starosta nagrodził pedagogów

Bochnia. Starosta nagrodził pedagogów

Bochnia. Starosta nagrodził pedagogów

Niedawno obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, z tej okazji Starosta Adam Korta wręczył dyrektorom i nauczycielom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, nagrody i podziękowania za dotychczasową pracę. Nagrody otrzymały również szkoły za zajęcie czołowych miejsc we współzawodnictwie sportowym.

Starosta wręczając nagrody życzył kadrze pedagogicznej cierpliwości w realizacji swojej misji, sukcesów zawodowych, poczucia satysfakcji  z wykonywanej pracy oraz radości płynącej z kontaktów z młodymi ludźmi. Życzył, by trud, który wkładają w kształcenie uczniów, był doceniany, a zawód cieszył się społecznym uznaniem i szacunkiem, na które bezwzględnie zasługują.

Nagrody Starosty otrzymało 5 dyrektorów, 3 wicedyrektorów i 5 nauczycieli, za wyróżniającą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.

Nagrodzeni nauczyciele :

1. Agata Fido nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

2. Beata Kołodziej nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

3. Aldona Wełna nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni

4. Paulina Urbańczyk nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bochni

5. Elwira Pastuszak nauczyciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni

Nagrodzeni wicedyrektorzy:

1. Roma Florek wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni

2. Sylwia Zajt wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni

3. Marcin Kargol wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni

Nagrodzeni dyrektorzy:

1. Jan Balicki dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni

2. Piotr Czekaj dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni

3. Jolanta Kruk dyrektor I Liceum Ogólnokształcące w Bochni

4. Edyta Mierzwińska dyrektor II Liceum Ogólnokształcące w Bochni

5. Kinga Pałka dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bochni

Wyniki Licealiady – współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych powiatu bocheńskiego w roku szkolnym 2018/19:

W Kategorii Dziewcząt:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące

II miejsce – Zespół Szkół  nr 3

III miejsce – II Liceum Ogólnokształcące

W Kategorii Chłopców:

I miejsce  – Zespół Szkół  nr 1

II miejsce – I Liceum Ogólnokształcące

III miejsce – Zespół Szkół  nr 3

Galeria zdjęć <=

sp