Don't Miss
Home » Region » Bochnianin Michał Jakimów otrzymał Medal „Obrońca Ojczyzny 1939 -1945”

Bochnianin Michał Jakimów otrzymał Medal „Obrońca Ojczyzny 1939 -1945”

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał Panu Michałowi Jakimów Medal „Obrońca Ojczyzny 1939 -1945” w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Z tej okazji wojewoda małopolski Józef Gawron wspólnie z wicestarostą Józefem Mroczkiem odwiedzili bohaterskiego Bochnianina wręczając to zaszczytne wyróżnienie. Okazją do złożenia życzeń były również setne urodziny Pana Michała.

Pan Michał urodził się 7 marca 1918 roku w Mościskach na Ukrainie. W 1938 r. ukończył  trzyletnią Szkolę Podoficerów  Piechoty dla Małoletnich Nr 2 w Śremie. Jako kapral został skierowany do 2. batalionu 52. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Złoczowie  (woj. tarnopolskie)  na stanowisko instruktora ciężkich karabinów maszynowych.  W dniach 19-20 września 1939 r. brał udział w walkach z Sowietami w rejonie Stanisławowa. Po rozbrojeniu oddziału został przewieziony do obozu jenieckiego w Wołoczycach.  Na przełomie listopada i grudnia 1939 r. został zwolniony i wrócił w rodzinne strony.

W 1941 r. rozpoczął współpracę w ZWZ w Mościskach. Zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej. W tym samym roku  został deportowany na Syberię w rejon Krasnojarska oraz w okolicę Stalingradu, gdzie więziony był w obozach pracy. Po ucieczce z obozu, pod Stalingradem dotarł w okolice Charkowa, gdzie ponownie został aresztowany i osiaszony w obozie. W styczniu 1944 r. po raz kolejny podjął próbę ucieczki, tym razem udaną.

Po powrocie do domu w lutym 1944 r. nawiązał kontakt z placówką AK  w Balicach. Pu złożeniu przysięgi przyjął pseudonim  „Czechowicz”. Początkowo zajmował się zbieraniem informacji o przemieszczeniu się wojsk niemieckich oraz kolportażem prasy konspiracyjnej. Następnie przydzielony był do Zgrupowania „San” Okręg Lwów,  jaku dowódca plutonu 3, batalionu.  Brał udział w Akcji „Burza” na terenie Obszaru Warszawskiego AK w rejonie Grodziska.

Pod koniec wojny mianowany został na podporucznika czasu wojny przez Komendanta AK Okręg Lwów.  Od września 1945 roku rozpoczął, pod pseudonimem „Rymsza”, działalność w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”, jako prezes Powiatu WiN Żagań. Zajmował się dystrybujcją biuletynów organizacji, gromadził informacje o pracownikach Służb Bezpieczeństwa i ich współpracownikach. Na początku czerwca 1946 r. został aresztowany i przewieziony do aresztu śledczego we Wrocławiu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu został  skazany na pięć lat więzienia. Kare odbył w zakładzie karnym w Potulicach, a później w Strzelcach Opolskich. Po odbyciu kary w całości, w dniu 3 czerwca  1951 r. został zwolniony.

W PRL bezpartyjny.
Pan Michał jest członkiem bocheńskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Galeria zdjęć <<<

sp