Don't Miss
Home » Wiadomości » Borzęcin / I runda Ekoszkoły już za nami

Borzęcin / I runda Ekoszkoły już za nami

W Borzęcinie rozstrzygnięto pierwszą z pięciu rund Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole 2019. Uczniowie szkół z Małopolski rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum. – W tym roku po konsultacjach zdecydowaliśmy o zmniejszeniu liczby osób reprezentujących w pierwszej rundzie daną szkołę, z trzech do dwóch. Zakresy zadań w kolejnych rundach pozostały niezmienne w stosunku do roku poprzedniego, tj.: przygotowanie filmu pod nazwą „Ekologiczny pokaz mody”, prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych oraz sprawozdanie z przedsięwzięcia ekologicznego – komentuje Piotr Kania z GOK Borzęcin, współorganizator konkursu.

W I Rundzie – Wiedza uczestnicy tradycyjnie mieli do napisania test składający się z 30 pytań zamkniętych i otwartych dotyczących wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem form ochrony przyrody: Pienińskiego Parku Narodowego, Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

W kategorii klasy IV – VI szkoły podstawowej I miejsca ex equo zajęły Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej (powiat gorlicki) oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Górnym (powiat brzeski). Wśród uczniów z grupy starszej (klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III klasa gimnazjum) z testem wiedzy najlepiej poradzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej w Ratułowie (powiat nowotarski).

Nad prawidłowym przebiegiem I rundy czuwała komisja jury powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w składzie: Bożena Nowak – wizytator, przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Bernadetta Maguda – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Mieczysława Seruś – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowcu, Michał Karczmarz – reprezentant Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Piotr Kania – Dyrektor Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

– Rozstrzygnięcie i podsumowanie kolejnych czterech etapów będzie miało miejsce w środę 5 czerwca 2019 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie. Zapraszamy już dziś wszystkie szkoły, bez względu na zajęte miejsca – mówi Cecylia Czaja z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym.

Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 79 placówek oświatowych z Małopolski, w tym: 47 przedszkoli, 14 szkół podstawowych (kl. IV-VI) oraz 18 w kategorii szkoła podstawowa klasa VII, VIII i III klasa gimnazjum. Reprezentują one osiemnaście powiatów regionu: brzeski, dąbrowski, nowotarski, bocheński, wadowicki, tarnowski, nowosądecki, proszowicki, krakowski, oświęcimski, suski, krakowski ziemski, wielicki, gorlicki, limanowski oraz m.in. miasta Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partner Projektu: Małopolski Kurator Oświaty.

Patronat honorowy sprawują: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Wyniki I Rundy Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła.

kategoria I – klasy IV – VI szkoły podstawowej
ex equo I MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. gen. Sikorskiego w Ropicy Polskiej (gmina Gorlice, powiat gorlicki)
ex equo I MIEJSCE: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Górnym (gmina Borzęcin, powiat Brzeski)
II MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie (gmina Chełmiec, powiat nowosądecki)
ex equo III MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie (gmina Miasta Tarnowa)
ex equo III MIEJSCE: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym (gmina Borzęcin, powiat Brzeski)

kategoria II – klasy VII, VIII szkoły podstawowej, III klasa gimnazjum
I MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie (gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski)
ex equo II MIEJSCE Zespół Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej Curie w Łapczycy (gmina Łapczyca, powiat bocheński)
ex equo II MIEJSCE Zespół Szkolno – Przedszkolny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym (gmina Borzęcin, powiat Brzeski)
III MIEJSCE Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie (gmina Proszowice, powiat proszowicki)

Galeria zdjęć <== 

borzecin.pl