Don't Miss
Home » Wiadomości » Przyszłość Domu dziecka w Jasieniu

Przyszłość Domu dziecka w Jasieniu

O początku stycznia 2021 roku wchodzi w życie ustawa określająca liczbę wychowanków domów dziecka do 14 osób. W tej chwili w Domu Dziecka w Jasieniu znajduje się 28 wychowanków co obliguje władze powiatu do zmniejszenia tej liczby. Niedawno w mediach społecznościowych odbyła się akcja pod nazwą „Ratujmy dom dziecka w Jasieniu”, która okazała się zwykłym fake newsem. Akcja poruszyła radnych powiatowych, ponieważ opierała się na nieprawdziwych informacjach, że dom dziecka będzie zlikwidowany, dzieci rozesłane do innych placówek, a budynek zostanie sprzedany.

– Absolutnie takie plany nie istnieją. Nawet takie pomysły nie padły z niczyich ust – mówi Starosta Powiatu Andrzej Potępa. – W związku z pojawieniem się takich nieprawdziwych informacji zapanowało duże oburzenie. Bardzo szybko opublikowaliśmy sprostowanie do tych informacji. Także organizatorzy akcji zmienili treści swojej informacji na facebooku. Przez radnych zostałem zobowiązany do zbadania sprawy – kończy wypowiedź Starosta.

Jak zatem sytuacja wygląda w tej chwili? Już obowiązuje ustawa, która mówi o tym, że do końca przyszłego roku nie mogą funkcjonować placówki liczniejsze niż 14 osób. W związku z tym Powiat musi przekształcić istniejący Dom Dziecka w Jasieniu w dwie osobne placówki. Teraz istnieje tylko kwestia w jaki sposób zostanie to przeprowadzone. Wychowawcy i pracownicy domu dziecka sugerują, aby nowe placówki funkcjonowały w tym samym budynku. Aby tak się stało musi na to wyrazić zgodę wojewoda. Powiat przygotował pismo o wyrażenie zgody i jeśli zostanie ona podjęta, to wówczas nastąpią prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku, ponieważ obie placówki trzeba będzie fizycznie rozdzielić, utworzyć dwa osobne wejścia i wytyczyć drogi ewakuacyjne. Uporać się z wszystkimi wymogami Straży Pożarnej i Sanepidu. Po decyzji wojewody Rada Powiatu będzie musiała podjąć uchwałę o funkcjonowaniu dwóch domów dziecka.        

IB

Fot. domdzieckajasien.pl

Ratujemy Dom Dziecka w Jasieniu!

 

 

 

Powiat Brzeski