Don't Miss
Home » Wiadomości » Brzesko / Budżet Gminy uchwalony

Brzesko / Budżet Gminy uchwalony

W środę 30 stycznia 2019 r. radni Rady Miejskiej w Brzesku przyjęli uchwałę budżetową na rok 2019. W budżecie Gminy Brzesko przewidziano dochody w wysokości 145 mln zł. (dokładnie 145.223.039 zł) i wydatki w wysokości 149 mln zł. (dokładnie 149.665.024 zł). Budżet będzie budżetem deficytowym -różnicę mają pokryć pożyczki oraz emisje papierów wartościowych.

Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwko, 7 radnych wstrzymało się od głosu.

– Nie jest to łatwy budżet. Do tej pory działaliśmy na prowizorium budżetowym przygotowanym przez mojego poprzednika. W okresie ostatnich dwóch miesięcy, ze względu na zbyt krotki okres czasu nie mogliśmy zmienić zbyt wiele po stronie przychodowej. Oczywiście potrzeb inwestycyjnych jest bardzo dużo. Część z tych potrzeb staraliśmy się uwzględnić – oczywiście tych najpilniejszych. Ale wierze, że w ramach różnych oszczędności, m.in. wynikających z reorganizacji, a także racjonalizacji wydatków uda się zaoszczędzić środki które zostaną wykorzystane zgodnie z wnioskami mieszkańców, radnych i sołtysów – komentował dla redakcji Informatora Brzeskiego burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

– Dla mnie najważniejsze jest uruchomienie terenów inwestycyjnych. Niestety zaniedbania w tym temacie są duże, nie dysponujemy dojazdem do gruntów będących w naszym posiadaniu. Nie posiadają one także odpowiedniej infrastruktury. Dlatego aby przyśpieszyć działania w tym temacie będziemy musieli przełożyć punkt ciężkości w zakresie wyboru inwestycji. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli proponować te tereny potencjalnym inwestorom, a w efekcie zwiększymy wpływy do budżetu – dodaje burmistrz Tomasz Latocha.

Wśród zaplanowanych działań które zostaną zrealizowane ze środków zaplanowanych są takie inwestycje jak budowa dróg dojazdowych do działek na Pomianowskim Stoku, czy też nowej drogi do strefy przemysłowej obok MPEC. Blisko 850 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na projekty i budowę chodników, w tym część zadań będzie realizowanych przy dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Brzesku. Kontynuowane będą również projekty z zakresu termomodernizacji budynków szkolnych i urzędu, wymiany kotłów centralnego ogrzewania. W fazę realizacji wejdzie także budowa dużego parkingu typu „park&drive” obok dworca kolejowego w Brzesku. Niemało środków pochłoną również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświaty – to kwota ponad 60 mln zł. Szereg działań w sołectwach będzie realizowanych również z funduszu sołeckiego. Wprowadzony po raz pierwszy do realizacji od bieżącego roku budżetowego fundusz fundusz sołecki pozwala mieszkańcom wsi zadecydować o środkach w wysokości 34 700 zł.

Samorząd będzie również spłacał raty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz będzie musiał wykupić obligacje.

Wyniki głosowania

 

IB / UM

Zapis sesji budżetowej – dyskusja nad budżetem od 2 godz. 18 min.