Nie przegap
Strona główna » Sport » Pieniądze z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z Gminy Iwkowa

Pieniądze z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z Gminy Iwkowa

W czwartek 24 stycznia 2019 r.  Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na realizację zadań w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2019 roku. Wśród gmin które otrzymały dofinansowanie na prowadzenie zajęć pływackich jest Gmina Iwkowa. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa otrzymało kwotę 16 200 zł. Gmina realizowała podobny program ze środków ministerialnych w roku 2016 i 2017.

Z kolei w powiecie tarnowskim dofinansowanie na realizację w 2019 roku zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” otrzymały: Gmina Wojnicz 24 130 zł; Gmina Zakliczyn 15 000 zł; Gmina Rzepiennik Strzyżewski 12 380 zł; Gmina Miasta Tarnowa 20 000 zł.

Ministerstwo w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w roku 2019 przeznaczyło kwotę 24 250 000 zł. Dofinansowywane zostały dwa rodzaje zajęć – zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

IB / MSiT