Don't Miss
Home » Wiadomości » Budowa kanalizacji w Sufczynie

Budowa kanalizacji w Sufczynie

_DSC9869Kończą się prace przy budowie kanalizacji w Sufczynie Górnym i Sufczynie Zagórze. Wieś jest skanalizowana już od roku, jednak miejscowość stale się rozrasta i dobudowa sieci stała się konieczna. Sołectwo liczy już ponad dwa tysiące mieszkańców, a w ostatnim czasie powstało tam wiele nowych domów, których mieszkańcy wnioskowali o to, aby dołączyć ich posesje do sieci kanalizacyjnej.

– W gminie Dębno, dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej, zdecydowanie poprawi się stan środowiska , wyeliminowane zostaną również ścieki nieoczyszczone. Mniej będzie też przecieków z nieszczelnych instalacji. To zaś oznacza znaczną poprawę czystości wód gruntowych i powierzchniowych, a także gleby. Tym samym kanalizacja przyczyni się do bardziej racjonalnego gospodarowania zasobami wody pitnej. Na budowie sieci zyska nie tylko środowisko naturalne, ale także mieszkańcy naszej gminy – znacznie poprawi się ich komfort życia – mówi Wiesław Kozłowski Wójt gminy Dębno.

Budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu osiągnięcie określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych oraz doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych.

Powstanie kilometr nowej sieci kanalizacyjnej za kwotę prawie 200 tysięcy złotych.


IB