Don't Miss
Home » Region » Burmistrz będzie budował strategię Małopolski

Burmistrz będzie budował strategię Małopolski

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak odebrał nominację do udziału w pracach Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych działającego w ramach Zespołu ds. Strategii „Małopolska 2030” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021 – 2027. Akt powołania wręczył Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka podczas spotkania w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Członkowie Komitetu Sterującego powołani zostali uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.

Otwierając inauguracyjne posiedzenie wicemarszałek Łukasz Smółka wyraził nadzieję, że nowa strategia województwa będzie odpowiadać na potrzeby Małopolan oraz na wyzwania, przed którymi stoi region. Podkreślił jednocześnie, że nowy regionalny program operacyjny powinien być skutecznym instrumentem wdrażania strategii.

Znamy bariery i potencjał rozwojowy poszczególnych obszarów Małopolski. Od grudnia tego roku do końca pierwszego kwartału 2020 roku przeprowadzimy intensywne konsultacje regionalne, które posłużą do budowania strategii rozwoju województwa – zapewnił wicemarszałek Łukasz Smółka. 

IB