Don't Miss
Home » Wiadomości » Coroczna akcja „Zwalniam przed szkołą”

Coroczna akcja „Zwalniam przed szkołą”

policja-szkolaW dniu 19 sierpnia 2015 r. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie odbyło się spotkanie pracowników Ośrodka z przedstawicielami Komend Powiatowych Policji z Brzeska, Bochni, Dąbrowy Tarnowskiej i Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, dotyczące corocznej akcji „Zwalniam przed szkołą”. Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Brzesku byli naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Zbigniew Baruś i specjalista asp. szt. Robert Gładysz.

Zgodnie z porozumieniem zawartym na spotkaniu, na terenie powiatu brzeskiego akcja zostanie przeprowadzona w dniu 1 września w godz. 7:45-11:00, w rejonie Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach. Placówka ta została wytypowana z uwagi na umiejscowienie: przy drodze W768 o znacznym ruchu kołowym (w szczególności pojazdów ciężarowych dowożących materiał na budowę zjazdu z autostrady i modernizację linii kolejowej) oraz brak pełnych ciągów chodnikowych zapewniających bezpieczne korzystanie z drogi przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci wraz z przedstawicielami Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego zorganizują w pobliżu szkoły posterunek stały. Poprzez rozmowy z kierowcami i wręczanie im ulotek policjanci zachęcać będą do respektowania zasad bezpiecznej jazdy. Ma to zwrócić uwagę kierowców na bezpieczeństwo dzieci, które – po dwumiesięcznej przerwie – wracają do szkoły.

Działania wpisują się w założenia corocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, której realizatorami są policjanci Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego. Tegoroczna edycja działań zaplanowana została na pierwszy tydzień września.

KPP Brzesko