Nie przegap
Strona główna » Region » Dr Krzysztof Kleszcz z Nagrodą Rektora dla Młodego Naukowca

Dr Krzysztof Kleszcz z Nagrodą Rektora dla Młodego Naukowca

Jest młody, zdolny i przekonuje, że w Tarnowie również da się „robić naukę”. I to taką przez duże „N”. Dr Krzysztof Kleszcz z Zakładu Chemii Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie został tegorocznym laureatem Nagrody Rektora PWSZ dla Młodego Naukowca. Na co dzień zajmuje się chemią analityczną wykorzystując w swojej pracy badawczej m.in. supernowoczesny spektrometr atomowy, który uczelnia zakupiła w ubiegłym roku. Prestiżową nagrodę odebrał podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni, który był kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów Święta Uczelni.

– Bardzo się cieszę z tej nagrody, bo jest ona sporym wyróżnieniem. Tym większym, że jesteśmy przecież jednostką dydaktyczną, a nie badawczą, a to oznacza spore obciążenie związane właśnie z obowiązkami dydaktycznymi – mówi dr Krzysztof Kleszcz.

Obecnie w pracy badawczej skupił się na ocenie zawartości metali ciężkich w próbkach środowiskowych, m.in. w żywności. – To są rzeczy, które powinny znajdować się w obszarze zainteresowań każdego człowieka. Wszyscy bowiem się odżywiamy, ważne więc byśmy robili to świadomie – dodaje.

Nagrodę Rektora PWSZ dr Krzysztof Kleszcz odebrał podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji 19. rocznicy powstanie tarnowskiej uczelni. Zgodnie z akademicką tradycją wygłosił także okolicznościowy wykład – „Paradoks Fermiego – czy jesteśmy sami we Wszechświecie?”. Niezwykle ciekawe wystąpienie dotyczyło naukowych rozważań na temat możliwości istnienia życia pozaziemskiego.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu nie zabrakło wystąpień Władz Uczelni oraz zaproszonych gości. Wszyscy podkreślali niezwykłą drogę, jaką przeszła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w ciągu minionych niemal dwóch dekad oraz rosnącą rolę Uczelni we wspieraniu rozwoju Tarnowa i regionu.

– Jubileusz jest doskonałą okazją, by podziękować wszystkim, dzięki którym PWSZ systematycznie się rozwija: Prorektorom, pracownikom dydaktycznym, administracyjnym, studentom oraz przyjaciołom tarnowskiej Uczelni – mówiła Rektor PWSZ, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

Tegoroczne, bardzo bogate w wydarzenia Święto Uczelni przygotowali pracownicy i studenci Instytutu Humanistycznego PWSZ.

Biogram Laureata Nagrody Rektora dla Młodego Naukowca w 2017 roku

Dr Krzysztof Kleszcz – od września 2015 r. starszy wykładowca w Zakładzie Chemii PWSZ.

Rok 2002 – absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach (klasa o profilu „analiza chemiczna”)

Styczeń 2006 – uzyskanie tytułu licencjata chemii w PWSZ w Tarnowie

Czerwiec 2008 – tytuł magistra chemii uzyskany na Wydziale Chemii UJ

W październiku 2008 rozpoczął pracę na etacie asystenta w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, jednocześnie rozpoczynając studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

Praca doktorska dotyczyła badania skażeń radioaktywnych środowiska i metod chemicznych stosowanych w rozdzielaniu śladowych ilości substancji. W październiku 2012 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych.

Sierpień 2013-Lipiec 2015: Staż podoktorski na Uniwersytecie Technicznym w Monachium (praca w grupie zajmującej się neutronową analizą aktywacyjną)

Współautor kilkunastu artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych. Prezentował wyniki swoich badań na międzynarodowych konferencjach dotyczących radiochemii, chemii jądrowej oraz skażeń promieniotwórczych. W latach 2011-2013 kierownik grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

Obecne zainteresowania naukowe to analiza śladowa i spektrometria atomowa w zastosowaniu do badań środowiskowych.

PWSZ