Don't Miss
Home » Region » Dużo nowych dróg

Dużo nowych dróg

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku w gminie Zakliczyn zakończone i odebrane zostały cztery inwestycje drogowe, które dofinansowane zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – z puli przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wyremontowana została droga z Paleśnicy do Dzierżanin. Nowa nakładka asfaltowa pojawiła się na odcinku o długości przeszło 2,5 km. Wartość zadania to 758 tys. zł, a dotacja z budżetu państwa to 607 tys. zł.

Za kwotę 154 tys. zł wyremontowana została droga gminna w Lusławicach (ul. Lwowska) – 2 etap inwestycji. Długość – 285 m, dotacja z budżetu państwa – 109 tys. zł.

W Rudzie Kameralnej odnowiono odcinek drogi gminnej na długości 447 m, a przedsięwzięcie to kosztowało 155 tys. zł (dofinasowanie 123 tys. zł). W Zdoni (droga przez wieś – Bacówka) nakładka asfaltowa położona została na odcinku o długości ponad 600 m, a koszt to przeszło 175 tys. zł (dofinansowanie ponad 100 tys. zł).

Warto zaznaczyć, że w 2018 roku w gminie Zakliczyn wyremontowano drogi o łącznej długości ponad 19 km. Wartość wszystkich zadań wyniosła 7,7 mln zł. Samorząd pozyskał 4,3 mln zł dotacji z różnych źródeł (56 proc.). Najwięcej z budżetu państwa – przeszło 3,6 mln zł. Z samych tylko dotacji z MSWiA (środki powodziowe) zrealizowano w ub. roku aż 9 zadań drogowych.

IB