Don't Miss
Home » Region » Generał Jerzy Dobrodzicki 1884-1934 – promocja książki

Generał Jerzy Dobrodzicki 1884-1934 – promocja książki

Generał Jerzy Dobrodzicki 1884-1934 - promocja książki

Generał Jerzy Dobrodzicki 1884-1934 – promocja książki

W Starostwie Powiatowym w Bochni miała miejsce promocja książki „Generał Jerzy Dobrodzicki 1884-1934” z udziałem jej autorów, prof. Jerzego Gizy i dr. Tomasza Podgórskiego.

W spotkaniu uczestniczył starosta Adama Korta i wicestarosta Ryszard Drożdżak, a także władze miasta z zastępcą burmistrza Gustawem Kortą na czele, przedstawiciele Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników ziemi Bocheńskiej oraz innych jednostek i stowarzyszeń kulturalnych, a przede wszystkim żołnierze 21 batalionu logistycznego z Rzeszowa, mającego za patrona gen. Dobrodzickiego.

W czasie spotkania twórcy książki, ale także zaproszeni goście, podnosili zasługi gen. Dobrodzickiego dla Bochni i całej Ziemi Bocheńskiej, przede wszystkim związane z odzyskaniem niepodległości pod koniec października 1918 r.

Na zakończenie wszyscy chętni mogli uzyskać podpisy autorów na egzemplarzach książki.

sp