Don't Miss
Home » Wiadomości » Gmina Borzęcin. Droga „Łęki – Zastawie” z nawierzchnią bitumiczną

Gmina Borzęcin. Droga „Łęki – Zastawie” z nawierzchnią bitumiczną

Zakończono prace związane z remontem drogi „Łęki – Zastawie”. Remont został wykonany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Borzęcin w sprawie korzystania z dróg gminnych do prowadzenia i obsługi wierceń w miejscowości Łęki. W ramach realizowanych prac wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową, poboczami oraz naprawę przepustu. Prace realizowano na odcinku o długości 420 metrów i szerokości jezdni 3 metry.

Wykonany remont uzbraja układ komunikacyjny dróg gminnych w ciąg o nawierzchni bitumicznej, co znacznie poprawia komfort przemieszczania się dla uczestników ruchu. Zrealizowane prace wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców okolicznych domostw i sołectwa Łęki. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo po raz kolejny udowodniło, że mimo czasowych uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami, wszelkie powstałe w skutek poszukiwań szkody są naprawiane i rekompensowane – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

PGNiG od wielu lat prowadzi wiercenia na terenie gminy Borzęcin, korzystając w zakresie dojazdu do terenów wiertniczych przy użyciu pojazdów ciężkich z lokalnych dróg. Każdorazowo jednak, zgoda na wykonywanie przejazdów warunkowana jest przez władze gminy koniecznością zawarcia porozumienia obejmującego sposób wykonania ewentualnych napraw w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód.

— [tell]