Don't Miss
Home » Wiadomości » Gnojnik: Młode stowarzyszenie i pierwsze sukcesy na koncie

Gnojnik: Młode stowarzyszenie i pierwsze sukcesy na koncie

IMG_3641-nStowarzyszenie „Gnojnik mam na myśli” skupia wokół siebie ludzi, którym przyświeca idea pracy na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”. Nie mogło zatem ono być obojętne na głosy i potrzeby jej mieszkańców, nauczycieli, uczniów a także osób odwiedzających Gnojnik, którzy wielokrotnie zgłaszali  brak ogólnodostępnego, bezpiecznego miejsca  do spotkań na świeżym powietrzu. Fakt ten stał się  bodźcem do przygotowania i złożenia przez nas  wniosku do  Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach małych projektów o dofinansowanie zadania pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gnojnik”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski został zakwalifikowany do realizacji.

Mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna w postaci ogólnodostępnej altany ogrodowej z grillem, będzie służyć wszystkim, głównie mieszkańcom naszej gminy, a w szczególności wychowankom  i nauczycielom pobliskich placówek oświatowych i kulturalnych a także turystom.

Mamy nadzieję, że stanowić ona będzie atrakcyjne miejsce  spotkań, pozwoli wyciszyć się i wsłuchać w głosy przyrody. Będzie również dobrym schronieniem podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych dla osób spacerujących po gnojnickim parku lub korzystających z przylegającego placu zabaw. Warto wspomnieć, że będzie to miejsce bezpieczne, ponieważ cały teren wokół szkoły jest monitorowany. Dodatkowo inwestycja ta niewątpliwie poprawi infrastrukturę społeczną oraz turystyczno – rekreacyjną naszego regionu.

Dziś możemy zobaczyć efekt naszej pracy, a od wiosny liczymy na to, że nowo powstały ogólno dostępny obiekt będzie tętnił życiem. Zapraszamy wszystkich serdecznie do korzystania z niego.

RK