Don't Miss
Home » Wiadomości » Hiszpanie na Przedgórzu

Hiszpanie na Przedgórzu

W dniu 30 marca w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu w Warysiu gościła delegacja przedsiębiorców z Hiszpanii. Hiszpańskiej delegacji towarzyszył Pan Jacek Adamczyk z Departamentu Wspierania Inwestycji i Handlu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która zajmuje się między innymi wspieraniem rozwoju gospodarczego przez zachęcanie inwestorów zagranicznych do inwestowania w Małopolsce. W spotkaniu oprócz władz Stowarzyszenia i pracowników biura LGD uczestniczyli także mieszkańcy obszaru LGD zainteresowani tematem bioenergii.
Goście reprezentowali dwie firmy. Firma doradcza Topa Ingenieros reprezentowana przez pana Jose Angel Carrillo zajmuje się opracowywaniem strategii rozwoju obszarów wiejskich i leśnych w Andaluzji. Firma GESFORAL zatrudnia 250 osób i specjalizuje się w kompleksowej gospodarce obszarami leśnymi, ich urządzaniu, konserwacji (w tym nawet budowy dróg śródleśnych), pozyskiwaniu biomasy, oraz jej wykorzystywaniu do produkcji energii elektrycznej w specjalnie w tym celu wybudowanych na danym terenie niewielkich elektrowniach.
Panowie Carlos Rueda de la Puerta Dyrektor Naczelny i Francisco Jose Diaz Diaz Dyrektor Finansowy firmy GESFORAL poinformowali, że celem ich pierwszej wizyty jest przedstawienie możliwości firmy GESFORAL, jej doświadczenia w produkcji czystej ekologicznie energii elektrycznej, oraz związanej z tym szansy rozwoju regionu przez wykorzystanie naturalnych zasobów.
Goście zwrócili uwagę, że rozwój skierowany na pozyskiwanie biomasy w oparciu o starannie przemyślaną koncepcję rozwoju terenu, jest kierunkiem dającym znaczne możliwości na przyszłość. Zwrócili uwagę, że tzw. bioenergia wykorzystywana na skalę przemysłową musi się opierać o pewne źródła. Do takich niestety nie można zaliczyć elektrowni słonecznych czy wiatrowych, ponieważ te źródła energii są „niezarządzalne”, tzn. nie można być pewnym czy zaplanowana ilość energii zostanie wytworzona, ponieważ nie zależy to od człowieka, tylko od zmiennych warunków atmosferycznych. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia w gospodarce, gdzie określone założenia muszą być pewne. W tej sytuacji, energia pozyskiwana z biomasy jest najbardziej pewnym źródłem energii. Łączy w sobie aspekt ekologiczny i oraz pewność źródła, które podlega racjonalnej działalności gospodarczej człowieka i jako takie może być wcześniej zaplanowane.
Goście podkreślili również, że nowocześnie pojmowana gospodarka leśna i pozyskiwanie biomasy w żadnym przypadku nie oznacza wycinki lasów. Jest to czyszczenie i konserwacja lasów w taki sposób, aby służyły lokalnej społeczności przez dziesiątki lat bez pomniejszenia ich wartości, nawet wręcz poprawę ich stanu przez objęcie systematyczną opieką. Jest to również przedmiotem stałej troski firmy która zajmuje się pozyskiwaniem biomasy, ponieważ inwestycja jest bardzo kosztowna i jako taka musi mieć zagwarantowane źródło dostawy paliwa na kilkadziesiąt lat. Tego zaś nie można by zapewnić bez troskliwego zagospodarowania i dbałości o naturalne zasoby.
W najbliższym czasie z Hiszpanii zostaną przysłane szczegółowe pytania dotyczące oczekiwań oraz możliwości ich spełnienia przez polskich partnerów. Po dokonaniu tych ustaleń i ewentualnym wstępnym podjęciu decyzji o zaangażowaniu się w projekt, będą prowadzone dalsze rozmowy z kompetentnymi władzami.
– Zadaniem LGD Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu jest ułatwienie nawiązania kontaktu przez potencjalnych inwestorów z partnerami z naszego obszaru LGD. W przyszłości planowane są kolejne wizyty przedstawicieli biznesu z różnych krajów europejskich szukających w Polsce miejsca do zainwestowania – komentuje prezes Stowarzyszenia, Piotr Kania.
Wizyta hiszpańskich gości była też okazją do nawiązania wstępnych kontaktów z Lokalną Grupą Działania w Andaluzji. Tamtejsze LGD funkcjonują już kilkanaście lat. Przez realizację wielu programów w sposób znaczący przyczyniły się do ożywienia lokalnych społeczności, zarówno pod względem kulturalnym, jak i gospodarczym. Mają bardzo bogate doświadczenia, które w części mogą się stać inspiracją również na naszym terenie, gdzie ta forma partnerstwa publiczno-prywatnego dopiero się rozwija.

Piotr Kania