Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum i szkół podstawowych w wyborze szkoły

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum i szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Czchowie
32-860 Czchów, ul. Sądecka 187, www.zsczchow.pl, tel./fax 14 68 43 230, e-mail: zespolszkol187@op.pl

RANKING 2019
SREBRNA TARCZA
Technikum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

RANKING 2018
BRĄZOWA TARCZA
Technikum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Typy Szkół:

► Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– 4 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej,
– 3 letnie – klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum
► TECHNIKUM im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– 5 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej,
– 4 letnie – klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– 3 letnia – dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum
► LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych
– 3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)
► SZKOŁA POLICEALNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej
3 letnie – klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, język angielski.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Szkoła dla uczniów, którzy planują podjąć studia na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, biotechnologia, technologia żywienia, dietetyka, kosmetologia, filologia angielska.

Przedmioty rozszerzone:
geografia, język angielski,
(planowany przedmiot dodatkowy – język hiszpański).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: filologia angielska, geografia, turystyka, geologia, hotelarstwo, itp.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.

TECHNIKUM

5 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej,
4 letnie – klasy dotychczasowego czteroletniego technikum
dla absolwentów gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone:
język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista w cyklu kształcenia odbywają 6-tygodniową praktykę na stanowiskach biurowych w firmach, urzędach administracji publicznej, bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie odbywają również praktyki w firmach usługowych i urzędach w Anglii, Hiszpanii, Portugalii.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs obsługi kas fiskalnych,
– kurs obsługi programu SYMFONIA,
– kurs obsługi programu PŁATNIK,
– wakacyjne płatne staże zawodowe.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty rozszerzone:
język angielski, biologia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
– sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
– planowanie i ocena żywienia,
– organizowanie produkcji gastronomicznej,
– planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Praktyka
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach gastronomicznych różnego typu, np. w restauracjach, barach, bistrach, kawiarniach, stołówkach, hotelach, firmach cateringowych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie odbywają praktyki w zakładach zbiorowego żywienia, restauracjach i hotelachw Niemczech.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs barmański I i II stopnia,
– kurs baristy,
– kurs zdobnictwa cukierniczego,
– kurs kuchni molekularnej,
– kelner serwis specjalny i synchroniczny,
– kurs carvingu,
– wakacyjne płatne staże zawodowe.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć, cateringu, gastronomii, agroturystyki.

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone:
język angielski, matematyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
– wykonywanie i eksploatacja
– lokalnych sieci komputerowych,
– projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych,
– projektowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
– projektowanie tworzenie i administracja stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Praktyka
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk odbywają 8-tygodniową praktykę w zakładach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla danego zawodu. Szkoła aplikuje o środki umożliwiające organizowanie praktyk zagranicznych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika informatyka absolwenci mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery. Wśród nich mogą być: firmy sprzedające sprzęt komputerowy, firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego itp.

Branżowa Szkoła I Stopnia

3 letnia – dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

KUCHARZ

kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przechowywanie żywności,
– sporządzanie potraw i napojów,
– wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

WIELOZAWODOWA
dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
fryzjer, sprzedawca, lakiernik, kamieniarz, kierowca – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik.

Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent może uzyskać tytuł technika po zdobyciu wykształcenia średniego i potwierdzeniu kwalifikacji w ramach odpowiedniego kursu kwalifikacji zawodowych.

SZKOŁA POLICEALNA

1-roczna dla dorosłych, na podbudowie programowej
liceum ogólnokształcącego, technikum.

Opiekun medyczny

Zakres kompetencji absolwenta
– pomoc osobie chorej i niesamodzielnej,
– asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
– podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Możliwości w zakresie zatrudnienia opiekunka medycznego
Po szkole kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej można podjąć pracę w: warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adaptacyjnych, instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym. Dodatkowy atut dla osób wyjeżdżających do krajów UE, zatrudnianych do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Więcej informacji na portalu: www.edukacja.powiatbrzeski.pl

Informator Brzeski