Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum i szkół podstawowych w wyborze szkoły

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum i szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Szczurowej
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.cba.pl, e-mail: zs.sekretariat@poczta.fm

Typy Szkół:

► Liceum Ogólnokształcące
– 4 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej,
– 3 letnie – klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum
► TECHNIKUM
– 5 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej,
– 4 letnie – klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum
► BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
– 3 letnia – dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum
► LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych
– 3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)
► SZKOŁA POLICEALNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej
3 letnie – klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, język angielski lub niemiecki,
(planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Szkoła dla uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach: historia, filologia polska, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 3 letniego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
(przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia) – absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.

TECHNIKUM

5 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej,
4 letnie – klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum

TECHNIK HANDLOWIEC

Przedmioty rozszerzone:
język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
– wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
– prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
– organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
– zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Praktyka
Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik handlowiec odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, sklepach, hurtowniach i magazynach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs sprzedawcy,
– kurs florysty,
– wakacyjne płatne staże zawodowe.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik handlowiec to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości, przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, szefowie działu sprzedaży.
Znajdą również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach i magazynach, przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne w celu uruchomienia i działalności własnej firmy handlowej.

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone:
język angielski, matematyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka
Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbywają 6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik ekonomista może być zatrudniony w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w bankach, w administracji publicznej, organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów różnych szczebli.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,
– prowadzenie procesów drukowania cyfrowego,
– przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
– obróbka druków cyfrowych,
– prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D,
– obróbka przestrzennych druków 3D.

Praktyka
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach poligraficznych, drukarniach, firmach reklamowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik cyfrowych procesów graficznych i poligrafii może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– organizowanie działalności turystycznej,
– organizowanie imprez i usług turystycznych,
– rozliczenie imprez i usług turystycznych,
– obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, hotelach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs administratora czasu wolnego,
– kurs recepcjonisty-menadżera w hotelu,
– wakacyjne płatne staże zawodowe.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony: w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia – dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
Sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA !
Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w naszej szkole a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

– PROWADZENIE SPRZEDAŻY
– PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNEJ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpłatna forma kształcenia, adresowana do osób dorosłych (legitymujących się świadectwem ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej lub dyplomem ukończenia szkoły wyższej), zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy i umiejętności. Elastyczny system kształcenia, umożliwiający w systemie zaocznym (w czasie 1,5 roku – soboty, niedziele) przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Informator Brzeski