Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum i szkół podstawowych w wyborze szkoły

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum i szkół podstawowych w wyborze szkoły

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku
ul. Okulickiego 2, 32–800 Brzesko, tel./fax 14 66 31 721, 14 68 63 837, tel. 14 66 31 641, 14 68 63 200
e–mail: zsp1@zsp1–brzesko.edu.pl, www.zsp1–brzesko.edu.pl

RANKING 2019
BRĄZOWA TARCZA
Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku

RANKING 2019
BRĄZOWA TARCZA
TECHNIKUM
im. Józefa Piłsudzkiego w Brzesku

Typy Szkół:
► Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku
– 4 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej
– 3 letnie – klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum
► Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku
– 5 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej
– 4 letnie – klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

4 letnie – dla absolwentów szkoły podstawowej
3 letnie – klasy dotychczasowego trzyletniego  liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum

Przedmioty rozszerzone:
– biologia, chemia,
– planowany przedmiot dodatkowy – ratownictwo medyczne,
– język angielski – kontynuacja, drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j, hiszpański, j. rosyjski, j. francuski.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Propozycja dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: medycyna, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, rolnictwo, biologia, chemia, fizjoterapia, zootechnika, technologia chemiczna, ochrona środowiska.

Przedmioty rozszerzone:
– matematyka, fizyka, język angielski,
– planowany przedmiot dodatkowy – rysunek,
– drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j, hiszpański, j. rosyjski, j. francuski.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Przygotowuje do studiów na kierunkach technicznych: architektura, matematyka, fizyka, uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne, prawnicze.

Przedmioty rozszerzone:
– język angielski, język niemiecki, geografia, planowany przedmiot dodatkowy – j. hiszpański.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Przygotowanie do studiów na filologii angielskiej i niemieckiej oraz na kierunkach: europeistyka, turystyka, stosunki międzynarodowe.

Przedmioty rozszerzone:
– matematyka, geografia, język angielski,
– planowany przedmiot dodatkowy – astronomia w praktyce,
– drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański,
– j. rosyjski, j. francuski.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: geografia, informatyka, hotelarstwo, stosunki gospodarcze, europeistyka, turystyka i rekreacja.

Przedmioty rozszerzone:
– język polski, historia, język angielski,
– planowane przedmioty dodatkowe: edukacja medialno–techniczna, dziennikarstwo i media społecznościowe,
– drugi język obcy nowożytny do wyboru: j. niemiecki, j, hiszpański, j. rosyjski, j. francuski.

PATRONAT MERYTORYCZNY: TVP KRAKÓW
Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: filologia polska, filologia angielska lub niemiecka, historia, europeistyka, dziennikarstwo, politologia, pedagogika, psychologia.

OFERTA DODATKOWA

 • Zajęcia on-line oraz warsztaty i laboratoria prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni przy współpracy z UJ Kraków, współfinansowane z EFS  ramach RPO WM na lata 2014-2020, projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne”.
 • Udział w wymianie Polsko-Niemieckiej.
 • Dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej w profesjonalnym szkolnym studiu telewizyjnym.
 • Krajowe obozy naukowe, wycieczki przedmiotowe i integracyjne.
 • Rozwijanie i promowanie pasji i talentów naszych uczniów poprzez: wykłady, warsztaty, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, koła zainteresowań.

TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

4 letnie dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum
5 letnie dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone:
– język angielski, matematyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych,
– kurs obsługi kas fiskalnych,

– kurs prawa jazdy kat B,
– wakacyjne płatne staże zawodowe.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Absolwent kończący technikum w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dodatkowo dyplom technika rachunkowości po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu kwalifikacji  „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty otwierają się możliwości pracy w administracji, handlu, księgowości, a także istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK INFORMATYK

Przedmioty rozszerzone:
– matematyka, język angielski.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– montowanie oraz eksploatacja systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
– wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych,
– projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych,
– programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
– projektowanie, tworzenie i administracja stronami WWW i systemami
– zarządzania treścią.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs grafiki komputerowej,
– warsztaty aplikacji multimedialnych,
– kurs prawa jazdy kat B,
– wakacyjne płatne staże zawodowe.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta
Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i „Montaż i eksploatacja sieci rozległych” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery m.in.: w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, działach obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, działach obsługi graficznej wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowania i administrowania stron. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej w  zakresie usług informatycznych.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Przedmioty rozszerzone:
– język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
– organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej,
– projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu
w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs grafiki komputerowej,
– kurs cyfrowej obróbki zdjęć,
– kurs prawa jazdy kat B,
– wakacyjne płatne staże zawodowe.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik organizacji reklamy może podejmować pracę w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, studiach graficznych i działach promocji, środkach masowego przekazu oraz w działach promocji i reklamy podmiotów gospodarczych.

TECHNIK LOGISTYK

Przedmioty rozszerzone:
– język angielski, matematyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu,
– przechowywanie towarów, prowadzenie dokumentacji magazynowej,
– planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych,
– planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych.

Praktyka
Szkoła organizuje praktykę zawodową w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs operatora wózków widłowych,
– dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych,
– kurs prawa jazdy kat. B,
– wakacyjne płatne staże zawodowe.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Przedmioty rozszerzone:
– język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przygotowanie planu zdjęciowego,
– rejestrowanie obrazu,
– obróbka i publikowanie obrazu,
– przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
– wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.

Praktyka
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
– kurs grafiki komputerowej,
– warsztaty aplikacji multimedialnych,
– kurs prawa jazdy kat. B,
– wakacyjne płatne staże zawodowe.

Możliwości w zakresie zatrudnienia
Technik fotografii i multimediów może podejmować pracę w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, w policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

OFERTA DODATKOWA

 • Zajęcia on-line oraz warsztaty i laboratoria prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni przy współpracy z UP Kraków współfinansowane z EFS ramach RPO WM na lata 2014-2020, projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 • Zagraniczne praktyki zawodowe w ramach środków z UE, m.in. Erasmus Plus, POWER w Hiszpanii i Włoszech.
 • Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami.
 • Bezpłatne kursy zawodowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  oraz staże współfinansowane z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 
 • Dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej – m.in. profesjonalnego szkolnego studia telewizyjnego, pracowni reklamy, studia fotograficznego, ciemni, pracowni logistycznej, pracowni montażu komputerów.
 • Rozwijanie i promowanie pasji i talentów naszych uczniów poprzez: wykłady, warsztaty, debaty, projekty, akcje charytatywne, imprezy artystyczne, koncerty, koła zainteresowań.

Więcej informacji na portalu: www.edukacja.powiatbrzeski.pl

IB