Don't Miss
Home » Wiadomości » Wodociąg w Porębie Spytkowskiej ukończony

Wodociąg w Porębie Spytkowskiej ukończony

W dniu 18 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska wraz z magistralą – etap IV.  Inwestycja o wartości ponad 2,5 mln zł była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1,2 mln zł.

Ze strony Urzędu Miejskiego w Brzesku udział w uroczystości wzięli Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Bogdan Dobranowski, nadzorujący inwestycję  ze strony Urzędu Zbigniew Witowski. Ponadto obecni byli przedstawiciele wykonawcy, tj. Gminnej Spółki Komunalnej z Lisiej Góry – Prezes Zarządu Marek Filipowski i Rafał Tworek, przedstawiciele brzeskiego RPWiK – Prezes Zbigniew Gładyś oraz Michał Turlej, a także inspektor nadzoru Józef Leś.

Burmistrz Latocha podkreślił szczególne znaczenie tej inwestycji dla mieszkańców gminy. Budowa blisko 13 km odcinka sieci głównej kończy bowiem wieloletni proces wodociągowania nie tylko sołectwa Poręba Spytkowska, ale również całej gminy. W przyszłości inwestycje wodociągowe w gminie Brzesko będą polegały tylko na budowie krótkich odgałęzień od istniejących sieci głównych.

brzesko.pl