Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Jasień / Skażona woda w wodociągu! / 11 grudnia 2018 r.

Jasień / Skażona woda w wodociągu! / 11 grudnia 2018 r.

11 grudnia 2018 r. (wtorek) na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku opublikowano komunikat informujący o negatywnych wynikach badań wody pobranej w punkcie czerpalnym w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko. Woda w obrębie Jasienia jest niezdatna do spożycia i może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych. Woda pochodzi z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko którego operatorem jest spółka RPWiK z Brzeska.

Woda do badań została pobrana również w jednym z prywatnych mieszkań przy ulicy Nowy Świat w Jasieniu. Mieszkańcy uskarżali się na intensywny zapach chloru w wodzie.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono pogorszenie się parametrów fizykochemicznych wody, spowodowanej wystąpieniem ponadnormatywnej ilości chloru wolnego, przekraczającej wartość dopuszczalną, ustaloną na poziomie 0,3 mg/l w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Mając na uwadze rodzaj zakwestionowanego parametru wody, uwarunkowania technologiczne związane ze sposobem dystrybuowania wody do obszaru, w którym stwierdzono niezgodność, w tym też proces uzdatniania wody oraz ostatecznie po dokonanej ocenie ryzyka zwrotnego, opartego na analizie skutków zdrowotnych jakie może spowodować obecność wyżej wymienionego zanieczyszczenia w wodzie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał decyzję o braku przydatności do spożycia wody w strefie zaopatrzenia obejmującej miejscowość Jasień. Przedmiotowa decyzja obowiązuje od dnia 11 grudnia 2018 r.

Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie dla potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł (woda z beczkowozów, woda butelkowana). Zakwestionowana woda może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby sanitarne, tj. spłukiwanie toalet.

To kolejne w tym roku wykryte zanieczyszczenie w wodociągu w Jasieniu (o poprzednim informowaliśmy w sierpniu 2018 r. ). Czy to wina nieodpowiedniej lokalizacji ujęcia wody do badań jak to kilkakrotnie sugerowano podczas posiedzeń Rady Miejskiej w  Brzesku? A może powód jest inny? Jedno jest pewne – mieszkańcy Jasienia są poirytowani powtarzającymi się problemami z wodą pochodząca z wodociągu.  

Pełna treść komunikatu na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku <==

IB / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl