Don't Miss
Home » Wiadomości » Jest porozumienie samorządowców w sprawie Sądeczanki! / 4 kwietnia 2019 r.

Jest porozumienie samorządowców w sprawie Sądeczanki! / 4 kwietnia 2019 r.

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Iwkowej odbyło się spotkanie samorządowców z Brzeska, Gnojnika, Iwkowej, Czchowa, Lipnicy Murowanej, Łososiny Dolnej, Chełmca oraz Nowego Sącza, a więc miast i gmin na terenie których powstanie nowa trasa drogi krajowej 75, czyli tzw. Sądeczanki. W trakcie spotkania podpisano porozumienie w którym przyjęto rekomendacje docelowego wariantu przebiegu tej ważnej dla regionu drogi. Obejmuje ona tzw. wariant samorządowy stanowiący najmniej konfliktowe połączenie komunikacyjne wszystkich gmin. 

Od kilku lat sporo emocji budzi kwestia budowy tzw. „Sądeczanki” – drogi przyśpieszonego ruchu mającej łączyć Nowy Sącz z autostradą. O ile kwestie związane z węzłem drogowym w Brzesku są zaawansowane i trwają prace projektowe oraz przygotowania do przetargów, to z kolei przebieg kilkudziesięcio kilometrowej trasy nie jest już takim łatwym zadaniem. Równocześnie jak deklarują przedstawiciele strony rządowej są zabezpieczone środki na budowę „Sądeczanki” – w ubiegłym roku Minister Adamczyk zapewniał, że na budowę drogi zabezpieczono miliard 470 mln zł.

– Uczestniczyłem w dniu dzisiejszym w spotkaniu dotyczącym podpisania wspólnego stanowiska samorządów, w tym Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin dotyczące przebiegu korytarza DK75. To bardzo trudna decyzja. Wyraziłem swoje wątpliwości i obawy oraz mam nadzieję, że zostaną uwzględnieno. Wyraziłem również swoje stanowisko, że sam przebieg trasy DK75 będzie odsunięty od miejscowości Poręba Spytkowska, tak aby nowy szlak nie był uciążliwy dla mieszkańców – komentuje dla redakcji Informatora Brzeskiego Burmistrz Brzeska Tomasza Latocha.

Pomimo podpisania porozumienia droga do powstania nowej trasy „Sądeczanki” nadal jest dosyć daleka, ale niemniej znikają kolejne bariery związane z jej powstaniem. W praktyce pierwsze prace budowlane rusza prawdopodobnie w roku 2025. Sama decyzja środowiskowa zostanie wydana najwcześniej w 2020 roku.

– Rozwój samorządów nierozerwalnie związany jest z podejmowaniem długofalowych i strategicznych decyzji Jednym z obszarów przyczyniających się do rozkwitu gmin jest system komunikacji regionalnej i lokalnej.

Zwiększając dostępność komunikacyjną poszczególnych samorządów przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa. Inicjatywa podjęta przez samorządy ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu decyzyjnego na szczeblu krajowym. Decyzja o przebudowie drogi DK 75 jest dla samorządów bardzo istotna i przyczyni się do lepszego, trwałego oraz dynamicznego rozwoju miast i gmin naszego regionu.  Wybraliśmy wariant najlepszy z możliwych, dopuszczając późniejsze korekty w obrębie poszczególnych gmin. z zachowaniem uzgodnień na granicach terytorialnych gmin – możemy przeczytać m.in. we wspólnym stanowisku Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin dotyczącym przebiegu korytarza DK75. 

 

Za realizacją wariantu samorządowego przemawiają następujące argumenty:

I. Wybrany wariant jest najmniej Wrażliwy społecznie. ma najmniejszą liczbę wyburzeń i wysiedlał.

2. Zaproponowany wariant omija centra miejscowości, nic burzy dotychczasowego porządku funkcjonalnego i przestrzennego.

3. Ogranicza do minimum kolizje z drogami, wodociągami, kanalizacją, siecią gazową, energetyczną itp.

4. Jest to najkrótszy wariant, o 20% krótszy od najdłuższego, co w konsekwencji powoduje:

• 20% mniej konfliktów,

• 20% krótszy odcinek do budowy,

• 20% krótszy czas dojazdu,

• 20% mniejsze zużycie paliwa.

• 20% mniej spalin w środowisko

• 20% obniżone koszty bieżącego utrzymania.

Dzięki temu będzie on korzystniejszy ekonomicznie w dłuższej perspektywie czasowej.

5. Planowany wariant omija tereny zurbanizowane i zamieszkałe w związku z tym w przyszłości nie będzie potrzeby budowy obwodnic.

6. Przewiduje budowę tuneli, w związku z tym zachowane będą naturalne korytarze migracji zwierząt.

7. Proponowany wariant na wiciu odcinkach przebiega przez obszary jeszcze nic zagospodarowane, co w konsekwencji poszerzy zakres taranów pod inwestycje, a tym samym przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy i zamożności mieszkańców.

8. Poprawi dostępność młodych ludzi do ośrodków szkolnych i akademickich.

9. Zwiększy się liczba gmin z dostępem do drogi krajowej DK75.

10. Wariant samorządowy, alternatywny do istniejącej drogi zwiększy bezpieczeństwo (szybszy dojazd karetki, zorganizowanie objazdu w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku itp.).

11. Odciąży ruch, szczególnie tranzytowy z centrów miejscowości, który w perspektywie przyszłych 10 lat może się znacznie zwiększyć.

 


IB

https://www.facebook.com/informatorbrzeski/videos/1263636813812084/

https://www.facebook.com/informatorbrzeski/videos/2844099695642775/

 

One comment

  1. Punkt 4,5,6 są naciągnięte na maksa nie pisze nic o tym że to najdroższy wariant droższy o 4 miliardy i te pieniążki z nieba nie spadają tylko z kieszeni podatnika.
    PS. Ciężko się czyta z tymi literówkami