Don't Miss
Home » Region » Kolejne miliony dla Pielęgniarstwa! Na zmianach zyskają studenci i… pacjenci

Kolejne miliony dla Pielęgniarstwa! Na zmianach zyskają studenci i… pacjenci

Kilka zaawansowanych technologicznie sal symulacyjnych do kształcenia kadr medycznych, specjalne podręczniki dostępne również w formie cyfrowej, aplikacja, platforma do e-learningu, a nawet kompleksowy program szkoleń dla kadry dydaktycznej Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. To wszystko uda się stworzyć w najpopularniejszej zawodowej szkole wyższej w Polsce dzięki unijnej dotacji w wysokości prawie 2,6 mln zł pozyskanej z Ministerstwa Zdrowia.

Symulacja medyczna to dziś najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Dlatego najważniejszym elementem projektu są centra symulacji medycznej, czyli miejsca zbliżone warunkami do prawdziwych szpitali. Sale symulacyjne wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt medyczny i symulatory. Manekiny takie potrafią naśladować różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów „na pacjencie”, z tym, że wspomniane zabiegi można powtarzać wielokrotnie.

– Naszym głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Jestem pewna, że dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom uda się to osiągnąć w krótkim czasie – przekonuje dr Monika Łabuzek, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie.

A działania rzeczywiście wyglądają imponująco. Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) zakłada bowiem m.in.: adaptację pomieszczeń oraz wyposażenie sal dydaktycznych służących do prowadzenia zajęć wysokiej wierności: sala opieki pielęgniarskiej z salą egzaminacyjną (debriefing) i pomieszczeniem kontrolnym oraz doposażenie pięciu sal dydaktycznych: sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sali umiejętności technicznych, sali symulacji z zakresu ALS, sali symulacji z zakresu BLS i sali egzaminacyjnej OSCE.

– Zastosowanie symulacyjnej metody nauczania pozwala implementować nową jakość uczenia się poprzez bezpośrednie doświadczenie, wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej, bezpośrednich ćwiczeń przypadków skomplikowanych i rzadkich, odpowiedzialne i praktyczne rozwiązywanie problemów, czy komunikowanie z personelem i pacjentem – dodaje dr Łabuzek.

To jednak nie koniec. Projekt zakłada bowiem także powstanie powszechnie dostępnych e-Podręczników, e-Bazy pytań i rozwiązań dotyczących zastosowania metody symulacji i zakupionego sprzętu, czy bazy dostępnych już źródeł wiedzy z zakresu symulacji medycznej. Studenci będą mogli ponadto korzystać z zapisów wideo każdego szkolenia oraz specjalnie przygotowanej aplikacji wspomagającej nauczanie.

Na udziale w projekcie skorzystają też dydaktycy, którzy przejdą szeroko zakrojone szkolenia przygotowujące ich do jak najlepszego wykorzystywania metody symulacyjnej w codziennej pracy ze studentami.

Realizacja projektu już się rozpoczęła. Pierwsze zajęcia w nowych salach rozpoczną się w nowym roku akademickim.

Warto podkreślić na koniec, że pozyskana właśnie dotacja nie jest pierwszą, jaką zdobyli pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa. Kilka miesięcy temu uzyskali wsparcie w wysokości prawie 2,7 mln zł. Dzięki temu studenci mogą liczyć na Comiesięczne stypendia, płatne praktyki, dodatkowe zajęcia wykraczające poza program, a dydaktycy na szeroki program szkoleń.

PWSZ