Don't Miss
Home » Region » Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów

Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów

W starostwie odbył się konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego. Było to pierwsze spotkanie mające na celu wypracowanie wspólnych kierunków, w ramach których stykają się zakresy działania gmin, powiatu, a w niektórych przypadkach także samorządu województwa. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. zasady współpracy i finansowania zadań drogowych.

Chcielibyśmy spotykać się raz na kwartał, aby podyskutować o inwestycjach i projektach, poświęcić ten czas na wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach mających znaczenie zarówno dla poszczególnych gmin jak i dla całego powiatu – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Konwent głównie będzie zajmował się sprawami: ochrony zdrowia, oświaty, dróg, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, kultury, jak i  przedsiębiorczości i rynku pracy. Włodarze będą obradować raz na kwartał, nie wykluczają jednak częstszych spotkań.

sp