Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Małopolska wspiera działania organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw konsumentów

Małopolska wspiera działania organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw konsumentów

Jak skutecznie bronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami czy osobami dokonującymi wyłudzeń? Jakie działania można podjąć w sytuacji naruszenia prawa? Gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą naciągactwa? Na te i inne pytania odpowiedzieli przedstawiciele samorządu Małopolski, organizacji pozarządowych oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podczas śniadania prasowego, które odbyło się w czwartek, 8 sierpnia 2019 r. w urzędzie marszałkowskim.

 
W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Marta Malec-Lech z ZWM, Marta Mordarska – radna województwa, Wioletta Wilimska – dyrektor ROPS w Krakowie, mł. insp. Krzysztof Dymura – naczelnik wydziału prewencji KWP w Krakowie oraz nadkom. Paweł Szostak – zastępca naczelnika wydziału d/w z przestępczością gospodarczą KWP w Krakowie. Do dyskusji przyłączyli się także beneficjenci konkursu dotyczącego wsparcia działalności organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw konsumentów.
Rozstrzygnięty właśnie konkurs był dedykowany organizacjom pozarządowym, które poprzez realizację swoich projektów wesprą szeroko rozumianą grupę konsumentów. Zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby starsze często są poddawane manipulacjom i marketingowym chwytom, co w konsekwencji sprawia, że zostają oszukani i ponoszą z tego tytułu niemiłe konsekwencje. Chcemy, by byli świadomi, znali swoje prawa i nie padali ofiarą krętaczy. Dlatego też zdecydowaliśmy się na tego typu działania przekazać łącznie 200 tys. zł – mówiła Marta Malec-Lech z ZWM.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, ale także dzieci i młodzieży – w szczególności w zakresie ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami – samorząd województwa małopolskiego wiosną ogłosił otwarty konkurs ofert związany właśnie z ochroną praw konsumenckich. Jego tematyka była niezwykle istotna biorąc pod uwagę skalę zagrożeń związanych ze stosowaniem nieuczciwych praktyk handlowych czy prób wyłudzeń.

Bardzo się cieszę, że jako członek zarządu, ale również radca prawny mogę objąć patronatem działania podejmowane przez organizacje pozarządowe w ramach przygotowanego programu – dodała Marta Malec-Lech z ZWM.

Marta Mordarska – przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej podkreśliła, że dzięki działaniom województwa w obszarze polityki społecznej podejmujemy zdecydowanie więcej działań niż wcześniej. Na konkursy w tym zakresie samorząd przekazał niemal 100% więcej środków niż w latach poprzednich. Wspomniała także, że współpraca z organizacjami pozarządowymi jest dla województwa kluczowa.

– Dostrzegamy potencjał organizacji pozarządowych, są dla nas partnerami w realizacji działań w obszarze polityki społecznej, w aktywnościach na rzecz mieszkańców. Ta współpraca przekłada się na wzrost bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo seniorów jest niezwykle ważne, bowiem ta grupa społeczna jest zwłaszcza narażona na nieuczciwe praktyki, naciągactwo i wyłudzania – mówiła radna Marta Mordarska.

Działania, które zostaną już wkrótce zrealizowane przez czterech beneficjentów konkursu (Stowarzyszenie Centrum Pomocy Auxilium, Fundacja Instytut Państwa i Prawa, Stowarzyszenie MANKO oraz Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej TOP – SPIN) mają na celu podniesienie świadomości prawnej mieszkańców Małopolski, a także kształtowanie wśród nich postaw umożliwiających skuteczną ochronę w sytuacji zagrożenia.

Podczas spotkania Krzysztof Dymura – naczelnik wydziału prewencji KWP w Krakowie naświetlił problem z punktu widzenia policji.

– Około 300 przestępstw rocznie dokonywanych jest na osobach starszych metodami na przykład na wnuczka. Perfidia sprawców ewoluuje, bardzo często podszywają się pod policjantów, prokuratorów i wykorzystują naiwność ludzką. Chcemy jak najlepiej działać w tym obszarze, stąd nasze szerokie aktywności prewencyjne, związane z uświadamianiem i zapobieganiem. Warto dodać, że analiza naszych działań przedstawia jednoznacznie, że przestępcy są najbardziej aktywni od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy, tak by osoba starsza, która zostaje sama w domu, nie miała z kim skonsultować na przykład telefonicznej prośby o pożyczkę – dodał Krzysztof Dymura.

Organizacje pozarządowe, które uzyskały dofinansowanie w konkursie zrealizują szereg zadań skierowanych do mieszkańców regionu, seniorów i młodzieży polegających m.in. na propagowaniu wiedzy na temat prawa, organizowaniu prelekcji dotyczących metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji oraz organizowaniu inicjatyw mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej.

Warto dodać, że wzrost wiedzy i świadomości w tym zakresie to pierwszy krok, aby klienci, w szczególności młodzież oraz starsi, czuli się pewnie i w pełni korzystali z oferty rynkowej. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działań w obszarze promocji wiedzy o prawach konsumenta przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i poprawi umiejętność korzystania z dostępnych dóbr i usług.

Galeria zdjęć <==

malopolska.pl