Don't Miss
Home » Wiadomości » Małopolskie Remizy 2018. 3 mln zł na remonty strażnic OSP

Małopolskie Remizy 2018. 3 mln zł na remonty strażnic OSP

Małopolskie gminy oraz jednostki OSP mogą już starać się o przyznanie dotacji na remonty i modernizację swoich remiz OSP. Na tegoroczną, dziesiątą edycję konkursu „Małopolskie Remizy 2018” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 3 mln zł. Termin składania odpowiednich dokumentów mija 28 lutego br.

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy” mogą zostać sfinansowane prace budowlane i remontowe w remizach ochotniczych straży pożarnych. Gminy lub jednostki OSP, które będą przygotowywać dokumenty aplikacyjne – mogą ubiegać się o środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie remontów w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. Wsparcie można też przeznaczyć na prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół remiz. Ponadto, wychodząc naprzeciw wojewódzkiej walce o poprawę jakości powietrza w regionie należy pamiętać, że zakupione z konkursowych dotacji kotły muszą spełniać normy emisji określone w uchwale antysmogowej dla Małopolski lub w uchwale antysmogowej dla Krakowa.

Warunkiem przystąpienia do konkursu „Małopolskie Remizy 2018” jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty można:

 • złożyć osobiście na dzienniku podawczym urzędu marszałkowskiego (ul. Racławicka 56, parter nowego budynku),
 • przesłać na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Środowiska
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  z dopiskiem „Małopolskie Remizy 2017”
 • lub złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej UMWM.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego br. (uwaga, o dochowaniu tego terminu decyduje data wpływu do UMWM, a nie data stempla pocztowego).

Przypomnijmy, że Województwo Małopolskie ogłasza konkurs „Małopolskie Remizy” od 2009 r. To unikatowy w skali kraju projekt dedykowany strażakom z jednostek OSP. Dotychczas w jego ramach przekazano blisko 29 mln zł, co pozwoliło przeprowadzić remonty w 742 małopolskich remizach OSP.

Szczegóły konkursu, regulamin oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej BIP WM, w zakładce Środowisko -> Konkursy.

malopolska.pl