Don't Miss
Home » Wiadomości » Maszkienice – zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego listem gończym / 15 października 2019 r.

Maszkienice – zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego listem gończym / 15 października 2019 r.

Maszkienice – zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego listem gończym

Maszkienice – zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego listem gończym

We wtorek 15 października 2019 r. w miejscowości Maszkienice (Gmina Dębno) doszło do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego listem gończym z artykułu 280 kodeksu karnego. W akcji wg naszych informacji brało udział kilkunastu policjantów.

Około godziny 21.21 do akcji zaangażowano również strażaków z OSP Maszkienice – do pomocy policji w otwarciu mieszkania.

Rozbój jako przestępstwo z art. 280 kodeksu karnego

Rozbój (280 kk) to jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko mieniu. Zagrożenie karą w przypadku tego przestępstwa sięga aż 12 lat pozbawienia wolności, zaś minimalny wymiar kary to 2 lata. Rozbój, podobnie jak kradzież w włamaniem, jest specjalnym typem przestępstwa kradzieży. Na rozbój składają się dwa rodzaje zachowań sprawcy. Pierwszym jest zabór mienia, który należy kwalifikować tak samo jak w przypadku przestępstwa kradzieży. W przypadku rozboju w celu dokonania kradzieży sprawca zachowuje się na jeden z poniżej wskazanych sposobów: stosuje przemoc względem osoby, grozi natychmiastowym użyciem przemocy wobec osoby, doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.


IB / OSP Maszkienice / sprawy-karne.biz.pl