Nie przegap
Strona główna » Region » Miliony z Funduszu Dróg Samorządowych na rewitalizację centrum Zakliczyna

Miliony z Funduszu Dróg Samorządowych na rewitalizację centrum Zakliczyna

Dzięki pieniądzom z Funduszu Dróg Samorządowych rozpocznie się przebudowa centrum Zakliczyna. Zrealizowane zostaną trzy zadania drogowe za łączną kwotę prawie 7 mln zł.

Samorząd gminy Zakliczyn opracował plan rewitalizacji centrum Zakliczyna, który zakłada m.in. przebudowę płyty Rynku z zachowaniem jej handlowej funkcji. Od jakiegoś czasu trwały poszukiwania źródeł finansowania zaplanowanych prac.

Złożony wniosek w tym względzie został uwzględniony w zatwierdzonej liście zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku (1. miejsce w Małopolsce). Na modernizację dróg gminnych wokół Rynku wraz z chodnikami i całą infrastrukturą  gmina Zakliczyn otrzymała przeszło 3,5 mln zł dofinansowania. To 80 procent kosztów całego zadania, które wynieść mają ponad 4,3 mln zł.

Gmina pozyskała również w ramach Funduszu Dróg Samorządowych środki na  remont ul. Kamieniec na odcinku od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do stadionu LKS Dunajec w wysokości 582 tys. zł – to również 80 proc. całkowitych kosztów  przedsięwzięcia (3. miejsce w Małopolsce).

Przebudowana zostanie także droga powiatowa przecinająca Rynek. Wniosek w tej sprawie złożył powiat tarnowski. Prace kosztować mają blisko 1,7 mln zł (dofinansowanie z FDS 50 procent).

– Dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiego za uwzględnienie po raz kolejny potrzeb zakliczyńskiej społeczności i przyznane nam środki finansowe, które pozwolą na pewno zrobić mocny krok naprzód w kierunku rewitalizacji centrum naszej gminy i usprawnić komunikację w obrębie Rynku – mówi burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – To będzie pierwszy etap rewitalizacji centrum Zakliczyna. Składać będziemy wnioski o dotacje na kolejne etapy, w tym wymianę nawierzchni Rynku.

IB