Don't Miss
Home » Region » NAJWIĘKSZE ŚRODKI W MAŁOPOLSCE TRAFIAJĄ DO POWIATU TARNOWSKIEGO

NAJWIĘKSZE ŚRODKI W MAŁOPOLSCE TRAFIAJĄ DO POWIATU TARNOWSKIEGO

W Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbyła się uroczystość podpisania umów pomiędzy samorządem Powiatu Tarnowskiego a Małopolskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Projekty opiewają na łączną kwotę pond 840 tys. zł, zaś dofinansowanie PFRON wynosi ponad 480 tys. zł.
Projekty realizowane w bieżącym roku z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obejmują zakup dwóch samochodów dziewięcioosobowych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domów Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach i Stróżach oraz zakup dwudziestomiejscowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach. Ponadto dotyczą zdań związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie nowych stanowisk pracy.

Natomiast druga umowa dotyczy likwidacji barier architektonicznych poprzez dobudowę windy do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rzepienniku Biskupim. Łączna wartość projektów wynosi ponad 840 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON, w wysokości ponad 480 tys. zł.

– Dzisiaj podpisujemy umowę na zakup miniautobusu na dwadzieścia miejsc, którego łączny koszt będzie wynosił około 250 tys. zł., mającego służyć do przewozu dzieci z niepełnosprawnością, pobierających naukę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Dofinansowanie z PFRON to aż 170 tys. zł. Przewidywana jest dalsza wymiana taboru pojazdów samochodowych w Domach Opieki Społecznej. Niedawno nowe samochody otrzymał DPS w Nowodworzu i Dom Dziecka w Rzuchowej. Dzisiaj mamy środki na dwa kolejne minibusy dla DPS w Wietrzychowicach i Stróżach – tłumaczy Starosta Tarnowski Roman Łucarz.

– Do tej pory nie było takiej sytuacji, abyśmy pozyskali tak znaczne środki z PEFRON – dodaje Starosta Tarnowski.

– Dzięki aktywności władz powiatu, wojewody i kierownictwa PFRON, do Powiatu Tarnowskiego trafiła duża pula środków na właściwe funkcjonowanie opieki społecznej. To co dzieje się w Powiecie Tarnowskim w tym zakresie jest wyjątkowe. Ja patrzę przez pryzmat działania samorządów w całym kraju i ewidentnie Powiat Tarnowski wysuwa się na prowadzenie jeśli chodzi o dbałość o osoby niepełnosprawne – mówiła obecna na uroczystości Wiceminister Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko.

– Osiągnęliście Państwo pierwsze miejsce w pozyskiwaniu środków z dodatkowego programu PFRON. Kwota blisko 500 tys. zł jest najwyższą alokacją w Małopolsce w ramach środków na likwidację problemów transportowych i komunikacyjnych – podkreśliła Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON – Marta Mordarska.

Podczas podpisania umów obecni byli także: Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Jacek Hudyma oraz Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś.


(SP)

Fot. P. Topolski

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl