Don't Miss
Home » Region » Naukowcy z PWSZ w Tarnowie piszą nową ustawę o szkolnictwie wyższym

Naukowcy z PWSZ w Tarnowie piszą nową ustawę o szkolnictwie wyższym

ustawa 2.0Troje naukowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znalazło się w zespole Instytutu Allerhanda, który ma opracować nowe założenia ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym”. Grupa jest jedną z trzech, które wygrały ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs.

W 29-osobowym zespole Instytutu Allerhanda znalazły się: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, dr Anna Gądek i dr Jolanta Stanienda. Grupa, która pracować będzie pod przewodnictwem dr. Arkadiusza Radwana, prezesa Instytutu Allerhanda ma opracować założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

– Jesteśmy jedynymi przedstawicielkami wyższych szkół zawodowych w tym gronie. (w pozostałych zespołach nie ma w ogóle przedstawicieli wyższych szkół zawodowych – red.) Czujemy zatem dużą odpowiedzialność, by zadbać o interesy kilkudziesięciu polskich szkół tego typu – mówi dr Anna Gądek z Instytutu Administrcyjno-Ekonomicznego PWSZ. – Kluczem będą szerokie konsultacje w środowisku akademickim, badanie potrzeb oraz spotkanie z przedstawicielami wyższych szkół zawodowych, do którego – dzięki przychylności Pani Rektor – może dojść już niebawem w Tarnowie –  dodaje Anna Gądek.

– Wbrew pozorom nie mamy już zbyt wiele czasu. Na przeprowadzenie szerokich konsultacji i napisanie naszego projektu nowej ustawy mamy sześć miesięcy. Już w styczniu 2017 r. gotowy dokument powinien „wrócić” do MNiSW – dodaje dr Jolanta Stanienda. – Dopiero wtedy urzędnicy MNiSW wybiorą najlepszy projekt, który ma szansę  przejść konieczną drogę legislacyjną i w konsekwencji wejść w życie już jako nowa ustawa – dodaje.

W konkursie ogłoszonym przez MNiSW wystartowało 15 zespołów. Zadanie opracowania założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym powierzono trzem: wspomnianemu Instytutowi Allerhanda, zespołowi SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z Warszawy oraz zespołowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania. – Zainteresowanie środowiska akademickiego (tym projektem – red.) jest ogromne – mówi Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Konkurs „Ustawa 2.0” to wyjątkowe przedsięwzięcie. Razem ze środowiskiem naukowym chcemy stworzyć nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, która odpowie na potrzeby innowacyjnej nauki i nowoczesnych uczelni – tłumaczą urzędnicy ministerstwa.

Więcej informacji o konkursie „Ustawa 2.0” znaleźć można pod linkiem http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/

Instytut Allerhanda – założenia

SWPS – założenia

UAM – założenia

PWSZ