Don't Miss
Home » Region » Nawiązanie współpracy w Drwini z Chińczykami

Nawiązanie współpracy w Drwini z Chińczykami

6We wtorek 27 października 2015 roku na trenie gminy Drwinia przebywała delegacja Polsko – Chińskiego Instytutu Badań Urbanistycznych oraz Instytutu Badań Energii i Internetu SmartChina z Pekinu, ściśle współpracującego z Green Energy Technologies Sp. z o.o.. Delegacji przewodniczył prof. Li Fengling, doradca premiera Chin. Stronę polską reprezentował Leszek Łazarczyk Prezes Zarządu Green Technologies Sp. z o.o., Pan Roman Warchoł – koordynator przedsięwzięcia oraz gospodarz gminy wójt Jan Pająk.

W trakcie spotkania podpisany został List intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami.

W ramach projektu Polsko – Chiński Instytut Nowych Technologii dostarczy najnowocześniejsze technologie i rozwiązania techniczne do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych dla zdefiniowanych potrzeb gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

Wśród gości z Chin byli wybitni specjaliści z zakresu środowiska i zasobów naturalnych oraz inżynierowie i konstruktorzy z zakresu wykorzystania technologii wiatrowych, fotowoltaiki i nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, Pnowie: Ma Shuxin. Yao Zhenhua, Shi xin. Tłumaczem delegacji chińskiej była Pani Aixin Ge.

W programie pilotażom bierze udział profesor AGH Maciej Kaliski, wice szef polsko – chińskiego instytutu, specjalista w tej dziedzinie.

Delegacja z Chin, z dużym zainteresowaniem obejrzała tereny inwestycyjne położone na terenie gminy Drwinia.

ug