Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Nie masz strażaków nad Porębiaków!

Nie masz strażaków nad Porębiaków!

Ochotnicza Straż Pożarna  w Porębie Spytkowskiej ani na chwilę nie zwalnia tempa od czasu swojej reaktywacji po kilkuletnim wyciszeniu działalności spowodowanym pożarem remizy. Dosłownie jak Feniks (nomen omen) z popiołów, nabrała jakby nowej energii. Druhowie własnym godnym podziwu uporem startując od niczego wyposażyli jednostkę w sprzęt ratowniczy, nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach za które niejednokrotnie płacą z własnych pieniędzy. Szeregi druhów zasilają kolejne coraz młodsze roczniki. Będzie miał kto zastąpić tych, którzy muszą wyjechać do pracy, czy z różnych innych powodów nie mogą już poświęcić służbie tyle czasu co poprzednio. Zachęcanie młodzieży do wstępowania w szeregi OSP jest jednym z głównych zadań Zarządu, który doskonale wie, że ochotnicza straż musi się opierać na obywatelskiej trosce o dobro wspólne, a ta się kształtuje w długim procesie wychowawczym.

Najnowszym przedsięwzięciem Zarządu jest więc zaproszenie do strażackiej rodziny najmłodszych  Porębian. Po kilku miesiącach żmudnych przygotowań powołana została Dziecięca Drużyna Pożarnicza.  Liczy 24 członków, a jej opiekunem została dh Monika Adamczyk. W przyszłości mali strażacy przejdą do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej a następnie, naturalną koleją rzeczy, w szeregi strażaków czynnych, którzy będą uczestniczyć w akcjach ratowniczych.

Uroczystość powołania DDP odbyła się w niedzielne popołudnie 11 czerwca. Dowódcą imprezy był dh Adrian Zaleśny, pełniący w Zarządzie OSP funkcję Sekretarza, a równocześnie sołtys Poręby Spytkowskiej. Wszystko odbyło się zgodnie z ceremoniałem. Na początku złożenie meldunku Prezesowi Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Marianowi Czarnikowi, przegląd pododdziałów, hymn państwowy.

Następnie Prezes Marian Czarnik w wspólnie z Prezesem OSP w Porębie Spytkowskiej Krzysztofem Rachwałem i Naczelnikiem  Krystianem Karasiem, wręczyli najmłodszym  kandydatom do strażackiej służby dyplomy małego strażaka.

Na koniec okolicznościowe przemówienia.  Tomasz Latocha, V-ce przewodniczący Rady Powiatu, który bardzo przyczynił się do zakupu  umundurowania najmłodszych Porębian, a z powodu wyjazdu  nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości, przekazał list z podziękowaniami za zaproszenie oraz olbrzymią paczkę cukierków.

Podobnie dużą paczkę słodyczy przekazała pani Katarzyna Zaleśna – dyrektor przedszkola w Porębie,  które stało się prawdziwym zapleczem kadrowym dla powstałej Dziecięcej Drużyny Pożarniczej.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele OSP Szczepanów, którzy dali pokaz gaszenia pianą samochodu.

Druhowie z OSP Dziewin z gminy Drwinia, przywieźli ze sobą tor zaprojektowany specjalnie dla najmłodszych adeptów strażackiego rzemiosła: dwa domki do ćwiczeń, tunel, linie gaśnicze i aparaty do ochrony dróg oddechowych – wszystko w wersji mini.  Mali strażacy mieli mnóstwo emocji mając za zdanie zgaszenie płomieni w oknach domków.

Całość zakończyła się piknikiem. Mamy upiekły ciasto, druhowie kupili napoje, kiełbaski na grill.

Początkowo uroczystość powołania Dziecięcej Drużyny Pożarniczej była planowana na 3 czerwca i miała być połączona z dniem dziecka. Niestety, burmistrz Grzegorz Wawryka, odmówił środków na sfinansowanie zakupu mundurków dla dzieci, mimo tego iż był wcześniej poinformowany o zamiarze powołania DDP Porębie Spytkowskiej. Zostało też odpowiednio wcześniej przez zarząd OSP złożone pismo w tej sprawie. To zupełnie niezrozumiałe, zwłaszcza że na mundurki dla dzieci  z DDP w Jadownikach pieniądze z gminy się znalazły.

Ze względu na fakt, że przygotowania do powołania Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Porębie Spytkowskiej trwały już od wielu tygodni, Zarząd OSP nie chciał robić dzieciom przykrości, ponieważ bardzo to wszystko przeżywały i wprost nie mogły się doczekać, kiedy wreszcie założą prawdziwe strażackie mundury i będą jak ich starsze rodzeństwo, lub też tatusiowie, bo tak to już w strażackiej rodzinie jest, że przychodzą kolejne pokolenia. Nie można było przecież im powiedzieć, że mundury dostaną nie wiadomo kiedy, bo burmistrz nie chce dać na to pieniędzy.

Wobec postawy burmistrza Wawryki, podjęta została decyzja, aby bez pomocy gminy umundurować dzieci i, mimo wszystko, uroczyście powołać DDP w Porębie Spytkowskiej. Dzięki ogromnej mobilizacji  wszystkich druhów, oraz wsparciu Pana Tomasza Latochy, udało się zdobyć środki na mundurki, i cała uroczystość została opóźniona tylko o jeden tydzień. Miały być jeszcze do kompletu specjalne  hełmy, ale nie dało się zdobyć tyle środków w tak krótkim czasie. Hełmy zostaną dokupione później, bo strażaków z Poręby Spytkowskiej, którzy z Niemiec sprowadzili samochód za 1/3 jego wartości, nie powstrzyma taka trudność jak zastanawianie się burmistrza  Wawryki czy dzieci z Poręby Spytkowskiej są godne żeby im kupić mundurki czy hełmy. Porębska Straż ma wielu przyjaciół i jakoś sobie poradzi.

brzesko.info.pl

fot. Paulina Ruszaj