Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Niebieski Parasol

Niebieski Parasol

W dniu 16 maja 2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat pn. „Stop przemocy”, organizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Brzesku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku. Konkurs stanowił jeden z elementów programu profilaktycznego „Niebieski Parasol”. W ramach programu w gimnazjach z terenu powiatu brzeskiego odbywają się warsztaty na których gimnazjaliści uczyli się jak sobie radzić z przemocą w szkole oraz przemocą domową, oraz agresją, oraz tego jak i gdzie szukać pomocy. Jednym z elementów projektu „Niebieski Parasol” był właśnie konkurs plastyczny na plakat poświęcony zapobieganiu przemocy.

W konkursie plastycznym wzięli uczniowie z pięciu szkół: Publicznego Gimnazjum im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku, Publicznego Gimnazjum im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie oraz Zespół Szkół i Przedszkola w Złotej.

Na konkurs nadesłanych zostało 50 prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie, brała pod uwagę pomysł, oryginalność, estetykę, różnorodność technik i materiałów wykorzystanych w pracy. Nie było łatwo podjąć decyzję, wszystkie prace w jakimś stopniu były poruszające i zasługiwały na uznanie. Ponieważ jednak był to konkurs, więc Komisja musiała wziąć na siebie ten ciężar i podjąć jakąś decyzję, chociaż w przypadku twórczości artystycznej, nigdy żadna decyzja nie będzie do końca satysfakcjonująca. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać następujące nagrody:

I miejsce: Kacper Jeleń, Publiczne Gimnazjum im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie
II miejsce: Mateusz Grzyb, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku
III miejsce: Kinga Piwowar, Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Brzesku mieszczący się przy ul. Piastowskiej 2B w Brzesku (na Zielonce) oprócz prowadzenia różnego rodzaju programów profilaktycznych adresowanych do różnych grup społecznych, przez cały rok prowadzi intensywną działalność profilaktyczną, obejmują pomoc psychologiczną, pedagogiczną i porady prawne, z których bezpłatnie mogą skorzystać wszyscy którzy potrzebują pomocy. W ośrodku odbywa się program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc, działa grupa AL-ANON dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, gdzie członkowie rodzin otrzymują niezbędne wsparcie w swoich codziennych trudnościach wynikających z życia wspólnie z osobą uzależnioną. Wszelkich informacji dotyczących możliwego wsparcia przez Ośrodek Interwencji kryzysowej można uzyskać na stornie internetowej www.pcprbrzesko.pl osobiście, lub pod numerem telefonu 14 66 300 31

Wyróżniona praca: Paulina Mielec, Publiczne Gimnazjum im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

IB