Don't Miss
Home » Region » Nowe mieszkania komunalne w Rajbrocie jeszcze w tym roku

Nowe mieszkania komunalne w Rajbrocie jeszcze w tym roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Rajbrocie na mieszkania” wyłoniono wykonawcę zadania, firmę FHU Kruczek Wojciech Kruczek z Nowego Sącza. Wartość inwestycji wynosi 231 441,84 zł.

W dniu 10 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Tomasz Gromala podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Gmina Lipnica Murowana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskała dotację z rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, na adaptację pomieszczeń w budynku SPGZOZ w Rajbrocie w wysokości ok. 105 tysięcy złotych (co stanowi ok. 45% wartości wszystkich prac). W ramach zadania zostaną utworzone dwa nowe mieszkania o powierzchniach użytkowych ok. 41,5 m2 każde. Mieszkania te będą składać się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Do budynku zostanie również dobudowany ganek z instalacją domofonową.

Planowany termin oddania do użytkowania nowych mieszkań to wrzesień 2019 rok.

Inwestycja ta pozwoli na poszerzenie zasobu mieszkań komunalnych i wykorzystanie pustej przestrzeni dotąd niewykorzystanej.

lipnicamurowana.pl