Don't Miss
Home » Sport » Nowe obiekty Park&Ride i Bike&Ride powstają w Niedzieliskach

Nowe obiekty Park&Ride i Bike&Ride powstają w Niedzieliskach

W Niedzieliskach trwają prace wykonywane w ramach projektu mającego na celu poprawę infrastruktury obsługi podróżnych oraz obniżenie zjawiska niskiej emisji. Przedmiotowe zadanie finansowane jest w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Dotychczas wykonano prace związane z montażem- w miejsce istniejącej wiaty w zatoce przystankowej- nowej drewnianej konstrukcji zadaszenia przystankowego wraz z systemem Bike&Ride oraz elementami małej architektury. Pozostałe prace, które wykonane zostaną w centrum miejscowości obejmują przebudowę miejsc postojowych Park&Ride (8 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) oraz montaż systemu Bike&Ride i oświetlenia dla powstałej infrastruktury.

W związku z tym, iż źródła niskiej emisji należą do najpoważniejszych emitorów zanieczyszczeń powietrza, a wzmożony transport samochodowy nasila proces negatywnego wpływu na jakość powietrza, realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza i redukcji emisji substancji szkodliwych tj. dwutlenek węgla, tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu i cząstki stałe w obszarze gminy i regionów sąsiednich i, co za tym idzie, umożliwi osiągnięcie długofalowego efektu poprawy stanu powietrza atmosferycznego w Małopolsce.

UG Szczurowa