Don't Miss
Home » Region » Nowe połączenie między węzłem autostradowym Bochnia i DK94

Nowe połączenie między węzłem autostradowym Bochnia i DK94

Budowa ronda i skrzyżowania oraz przebudowa istniejących dróg – to zadania, jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu budowy nowego połączenia między węzłem autostradowym „Bochnia” i drogą krajową nr 94. Umowę na wykonanie I etapu inwestycji przekazał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Etap I projektu przewiduje połączenie węzła autostradowego „Bochnia” z ul. Krzeczowską. W tym celu wybudowana zostanie droga wojewódzka klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Łączna długość tego odcinka drogi wojewódzkiej to ok. 1,8 km. Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp.zo.o.

Chcemy, by małopolscy kierowcy mogli poruszać się po lokalnych drogach szybko i bezpiecznie. Zaplanowana inwestycja pozwoli znacząco usprawnić komunikację w tym rejonie. Poprawi też komfort życia mieszkańców Bochni i okolic

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wzrastająca ilość samochodów, w połączeniu ze złym stanem dróg przekłada się na radykalne obniżenie bezpieczeństwa, znaczne wydłużenie czasu przejazdu, a także negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Liczymy, że inwestycja pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Bochni usprawniając jej system komunikacyjny. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 35 mln złotych

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach I etapu zaplanowano nie tylko przebudowę istniejących dróg, ale także: budowę ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi i ul. Smyków oraz przekładanego odcina drogi powiatowej nr 1424K, budowę ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi z ul. Krzeczowską oraz budowę skrzyżowania rozbudowywanej drogi powiatowej 1424K z odcinkiem drogi powiatowej 1424K przewidzianym do zmiany na odcinek drogi gminnej.

malopolska.pl