Nie przegap
Strona główna » Region » Nowy kierunek kształcenia dla osób dorosłych w Zespole Szkół nr 3 w Bochni

Nowy kierunek kształcenia dla osób dorosłych w Zespole Szkół nr 3 w Bochni

Opiekun medyczny – to zawód, który pozwoli znaleźć pracę w szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej i wielu innych.

Nauka w szkole trwa 2 semestry (1 rok) i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, najbliższy egzamin  – czerwiec 2019 r.

Podczas zajęć, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowana kadrę, słuchacze  nabywają wiadomości i umiejętności, realizując następujące przedmioty zawodowe:

– Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,

– Zdrowie publiczne

– Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

– Zarys psychologii i socjologii

– Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

– Język migowy

– Język angielski zawodowy w ochronie zdrowia

– Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

– Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

– Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa to 4 tygodnie – realizowana w szpitalach, domach pomocy społecznej, fundacjach itp.

Nauka w Szkole jest całkowicie bezpłatna i realizowana w systemie zaocznym, piątek i sobota, dwa razy w miesiącu.

Wiadomości i umiejętności zdobyte podczas zajęć na tym kierunku są podstawą wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej.

Zapraszamy do Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, do Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych.

Rekrutacja dodatkowa do 21 września 2018 r.

sp

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl