Don't Miss
Home » Wiadomości » Opłatek samorządowców

Opłatek samorządowców

Jak co roku samorządowcy spotkali się na tradycyjnym Spotkaniu Opłatkowym. W Sali Obrad Urzędu Miasta zgromadzili się Burmistrz Grzegorz Wawryka, Starosta Powiatu Andrzej Potępa,  Poseł na Sejm RP Edward Czesak, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, radni miejscy i powiatu oraz pracownicy Urzędu Miasta. Gośćmi byli księża parafii z Brzeska i gminy: Józef Drabik, Wojciech Werner, Władysław Pasiut, Stanisław Gutowski i Franciszek Kostrzewa. Wśród zaproszonych znaleźli się także brzescy przedsiębiorcy.
Spotkanie otworzył krótkim przemówieniem i życzeniami dla wszystkich zgromadzonych Burmistrz Grzegorz Wawryka. Następnie w podobnym tonie wypowiadali się Starosta Andrzej Potępa, Poseł Edward Czesak i Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk. W imieniu przybyłych na spotkanie księży życzenia złożył ksiądz Władysław Pasiut. Poświęcił także opłatki, którymi łamali się wszyscy zgromadzeni.
Spotkanie przebiegało w uroczystej, spokojnej i radosnej atmosferze. Wśród życzeń najczęściej pojawiały się te, mówiące o zdrowiu, spokoju, szczęściu i cierpliwości.
Podczas Opłatka przedstawienie zatytułowane „Jasełka Inaczej” zaprezentowali uczestnicy zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzesku.

IB

Podobne artykuły
„%RELATEDPOSTS%”