Don't Miss
Home » Region » Ostatnie wolne miejsca na studiach w PWSZ w Tarnowie

Ostatnie wolne miejsca na studiach w PWSZ w Tarnowie

To już ostatnia szansa by dołączyć do grona studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Najchętniej wybierana zawodowa szkoła wyższa w Polsce dodatkową rekrutację zaplanowała w dniach od 1 do 15 września. Odbędzie się ona na takich samych zasadach jak nabór podstawowy.

Wolne miejsca czekają na chętnych na części kierunków. Ze względu na wyczerpanie limitu, rekrutacja nie będzie bowiem prowadzona na kierunkach:

 • wychowanie fizyczne (studia stacjonarne pierwszego stopnia)
 • administracja (studia stacjonarne drugiego stopnia)
 • filologia polska (studia niestacjonarne drugiego stopnia)
 • pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

Wolne miejsca są na pozostałych kierunkach, ale ich liczba jest różna oraz ograniczona:

studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie)

 • administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • ekonomia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • chemia (studia stacjonarne)
 • matematyka (studia stacjonarne)
 • ochrona środowiska (studia stacjonarne)
 • filologia angielska (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia germańska (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia romańska (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia polska (studia stacjonarne)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. obcym (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne pomostowe)
 • automatyka i robotyka (studia stacjonarne)
 • elektronika i telekomunikacja (studia stacjonarne)
 • elektrotechnika (studia stacjonarne)
 • informatyka (studia stacjonarne)
 • inżynieria materiałowa (studia stacjonarne)
 • grafika (studia stacjonarne)
 • wzornictwo (studia stacjonarne)

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 • administracja (studia niestacjonarne)
 • filologia polska (studia stacjonarne)

studia jednolite magisterskie (pięcioletnie)

 • fizjoterapia (studia stacjonarne)

W tegorocznej ofercie tarnowskiej PWSZ znajduje się kilka bardzo ciekawych nowości. Pierwszym z nich jest Fizjoterapia, która od tego roku realizowana będzie w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich.

Nauka na fizjoterapii, podobnie jak na znakomitej większości kierunków, które proponuje PWSZ, prowadzona będzie w oparciu o praktyczne profile kształcenia, co oznacza bardzo dużą liczbę godzin zajęć praktycznych, a w konsekwencji jeszcze lepsze przygotowanie do wykonywania tego wymagającego zawodu.

– Młodzi ludzie, którzy rozpoczną naukę na fizjoterapii w tym roku muszą liczyć się z wymagającymi studiami. Po zdobyciu tytułu magistra, będą bowiem na równych prawach z lekarzami medycyny, dlatego muszą posiąść dużą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne – mówi dr Ewa Otfinowska, kierownik Zakładu Fizjoterapii IOZ PWSZ w Tarnowie.

Niezwykle ciekawą nowość proponuje także Instytut Politechniczny, który zaprasza na studia na kierunku Automatyka i robotyka, którego absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy. Według ostatnich zestawień ministerialnych, kierunek ten jest na piątym miejscu wśród najbardziej pożądanych na rynku pracy.

Analitycy rynku pracy podkreślają, że osoby kończące Automatykę i robotykę będą mogły starać się o pracę w laboratoriach i ośrodkach badawczych, a także placówkach, gdzie wdrażane są najnowsze technologie.

– Mamy już porozumienia z wieloma zakładami pracy, które będą pomagać w praktycznym kształceniu studentów tego kierunku. Młodzi ludzie skorzystają z wiedzy i doświadczenia pracowników m.in. Automatyki Grupy Azoty, Zakładów Mechanicznych Tarnów, spółek Skamer, Control Process czy Energy Solutions – mówi dr inż. Sebastian Bielecki, dyrektor Instytutu Politechnicznego.

Warto dodać, że Instytut Politechniczny PWSZ uruchomił w tym roku jeszcze jedną nowość – specjalność Inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego.

Bardzo ciekawa jest także nowa propozycja Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego, czyli kierunek Praca socjalna.

– Kierunek ten powstał w oparciu o sygnały płynące z regionu, gdzie instytucjom socjalnym brakuje wykwalifikowanych, dobrze przygotowanych pracowników – mów dr Jarosław Mikołajczyk, dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego PWSZ.

Co warto podkreślić, Praca socjalna to jedyny kierunek dający uprawnienia do wykonywania „regulowanego” zawodu pracownika socjalnego. Innymi słowy, nie można być pracownikiem socjalnym, bez ukończenia studiów na kierunku „praca socjalna” –

„Praca socjalna” to bardzo interdyscyplinarny kierunek studiów. Łączy w sobie wiele dziedzin nauki, m.in.: socjologię, psychologię, pedagogikę, ekonomię, prawo, czy politykę społeczną.

Uczelnia nie zapomniała także o humanistach. – W ramach kierunku Filologia polska proponujemy aż trzy nowe specjalności: „komunikowanie medialne i komunikowanie wizerunkowe”, „retoryka – sztuka skutecznej komunikacji społecznej” oraz „twórcze pisarstwo” – mówi dr Joanna Graca, dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ.

– Wszystkie są swoistymi odpowiedziami na wyzwania współczesnego świata. Wszystkie powstawały w oparciu o rozmowy z potencjalnymi pracodawcami tak, aby absolwentów wyposażyć w wiedzę i kompetencje rzeczywiście potrzebne na rynku pracy – tłumaczy dr Małgorzata Pachowicz, Kierownik Zakładu Filologii Polskiej IH PWSZ.

– Także na filologii romańskiej, germańskiej i angielskiej, już od lat w ramach nauki języka kształcimy dla potrzeb zawodowych, np. biznesu, turystyki, administracji. Chodzi nam bowiem o jak najlepsze przygotowanie przyszłych pracowników. Stąd m.in. decyzja o zmianie specjalności na filologii romańskiej, która teraz jest „językiem francuskim z językiem angielskim”. Ponadto proponujemy studia niestacjonarne nie tylko na filologii angielskiej, ale także na filologii romańskiej oraz germańskiej – dodaje dr Joanna Graca.

Rekrutacja dodatkowa rozpocznie się 1 września i potrwa do 15 września. Odbywać się będzie na tych samych zasadach, co rekrutacja podstawowa. Wszelkie szczegóły znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl lub pod numerem telefonu: 14 63 16 666.

PWSZ