Nie przegap
Strona główna » Region » Prawie 0,5 miliona dotacji dla Gminy Drwinia

Prawie 0,5 miliona dotacji dla Gminy Drwinia

d1Pojazdy asenizacyjne zakupione! Starania Wójta oraz Pracowników Urzędu Gminy Drwinia dotyczące zakupienia pojazdów asenizacyjnych z przyznanej dotacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego z PROW 2007-2013 zakończyły się sukcesem.

Miło jest nam poinformować, iż wnioskowany zakup pojazdów do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych właścicieli nieruchomości zamieszkujących teren Gminy Drwinia zakończył się sukcesem. Pojazdy asenizacyjne wyposażone w pługi odśnieżne zostały dostarczone przez firmy wyłonione w przetargu nieograniczonym. Wnioskowana wartość dofinansowania po rozstrzygniętym przetargu opiewa na kwotę ok. 462000 PLN.

„Nie ulega wątpliwości, iż zakup tych pojazdów poprawi  zarówno warunki ekologiczne naszych mieszkańców ale także ekonomiczne –  zapewniam że działalność Gminy w tym zakresie będzie nastawiona tylko na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług wywozu nieczystości ciekłych od naszych Mieszkańców a nie na zysk!” – Wyjaśnia Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk

Aktualnie trwa procedura rejestracyjna zarówno pojazdów jak i świadczenia usług przez Gminę w tym zakresie.
„Jest to sukces zarówno Pracowników ale również Radnych Rady Gminy, która na nadzwyczajnej czerwcowej Sesji ostatecznie zdecydowała o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego tego przedsięwzięcia” – dodaje Wójt Gminy Drwinia.

Galeria zdjęć <<<

ug